• Imprimeix

Citacions fabrianes

La seva mort significà la desaparició del català més important del nostre temps. Fabra ha estat el català més important del nostre temps perquè és l’únic ciutadà d’aquest país, en aquesta època, que, havent-se proposat obtenir una determinada finalitat pública i general, ho aconseguí d’una manera explícita i indiscutible. En aquest sentit, no hi ha ningú més que s’hi pugui comparar.

Josep Pla, Homenots. Primera sèrie, Barcelona, Destino, 1969, p. 63.

"Perquè hi ha dues menes de perfecció en les obres humanes: la del talent natural i l’adquirida, gràcies a la persistència, a còpia de superar dificultats. Fabra, com a gramàtic i lingüista, combinava i sumava d’una manera insigne les dues perfeccions."

Joan Coromines, «Prefaci» a Pompeu Fabra, Gramàtica catalana, Barcelona, Teide, 1956, p. v. 

 

"Uns dels més francs —i, per ventura, més paradoxals— elogis que mereixerà Pompeu Fabra serà precisament aquest: d’haver realitzat «una política» sense moure’s del terreny literari."

V. Foix, «Una política», dins Associació de la Premsa de Badalona, Homenatge a Pompeu Fabra. Dia 28 de gener de 1934, [Badalona], Gràfiques Harlem, [1934], p. [25].

 

"Pompeu Fabra fou l’arquitecte genial que no es limità a col·locar algunes pedres, sinó que alçà parets i columnes, lligà bé els arcs i les voltes i cobrí tota l’estructura, la qual, per això, ha resultat sòlida i duradora."

Francesc de Borja Moll, L’home per la paraula, Palma, Moll, p. 115.

 

Data d'actualització:  12.01.2018