• Imprimeix

Estudis i bibliografia

Bladé Desumvila, Artur (1969): Pompeu Fabra. Biografia essencial. Barcelona: Pòrtic.

Ginebra, Jordi; Raül-David Martínez Gili; Miquel Àngel Pradilla (eds.) (2000): La lingüística de Pompeu Fabra. 2 vols. Alacant/Tarragona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Universitat Rovira i Virgili.

Ginebra, Jordi; Joan Solà (2007): Pompeu Fabra: vida i obra. Barcelona: Teide.

Lamuela, Xavier; Josep Murgades (1984): Teoria de la llengua literària segons Fabra. Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema.

Miracle, Josep (1968): Pompeu Fabra. Barcelona: Aymà. (Edició facsímil, Barcelona: Proa, 1998.)

Segarra, Mila (1985): Història de la normativa catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Segarra, Mila (1991): Pompeu Fabra. Barcelona: Empúries.

Segarra, Mila (1998): Pompeu Fabra. L’enginy al servei de la llengua. Barcelona: Empúries.

 Solà, Joan (1984): Pompeu Fabra, Sanchis Guarner i altres escrits. València: Eliseu Climent.

Alzina, Àlex; i altres (2007): La figura i l’obra de Pompeu Fabra. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.   

Anoll Vendrell, Lídia (1995): «Pompeu Fabra, mestre de traductors». Dins Francisco Lafarga, Albert Ribas i Mercedes Tricàs (eds.), La traducción: metodología, historia, literatura. Ámbito hispanofrancés. Barcelona: PPU, p. 91-96.   

Argenter, Joan A. (ed.) (2000). Simposi Pompeu Fabra. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Badia i Margarit, Antoni M. (1982): «Pompeu Fabra i la reconstrucció de la llengua catalana». Dins  Homenatge a Pompeu Fabra, president del Patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona 1933-1939, en complir-se 50 anys de la publicació del Diccionari General de la Llengua Catalana i de les Normes de Castelló de la Plana. Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 97-116.

Bibiloni, Gabriel (2011): Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua. Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Bladé Desumvila, Artur (1965): Contribució a la biografia de Mestre Fabra. Barcelona: Rafael Dalmau.

Bonet, Sebastià (1993): «Pròleg». Dins Pompeu Fabra, Ensayo de gramática de catalán moderno. Contribució a la gramatica de la llengua catalana. Edició facsímil. Barcelona: Atafulla, p. 5-48.

Bonet, Sebastià (2012): «Les gramàtiques vuitcentistes de Fabra i la Gramática de la lengua catalana de 1912». Llengua i Ús, núm. 52 (segon semestre), p. 35-38.  

Casassas, Oriol (2008): El llenguatge de les ciències i Pompeu Fabra. Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Casassas i Ymbert, Jordi (2005): La significació cívica i patriòtica de Pompeu Fabra. Cabrera de Mar / Codalet: Galerada / Terra Nostra.

Colón, Germà; Amadeu-J. Soberanas (1986): Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses medievals a Pompeu Fabra. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Coromines, Joan (1971): «Pompeu Fabra (1968-1948)». Dins el seu Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor, p. 393-417.

Costa Carreras, Joan (2009): La norma sintàctica del català segons Pompeu Fabra. München: Peniope.

Costa Carreras, Joan (ed.) (2009): The Architect of Modern Catalan. Pompeu Fabra. 1868-1948). Selected Writings. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Cubells, Olga; Anna Montserrat (eds.) (2007): Entorn i vigència de l’obra de Fabra. Actes del II Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Valls/Tarragona: Cossetània Edicions / Universitat Rovira i Virgili.

Fabra, Carola (1991): Pompeu Fabra, el meu pare. Barcelona: La Campana. 

Ferrater, Gabriel (1981): «Les gramàtiques de Pompeu Fabra». Dins el seu Sobre el llenguatge. Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema, p. 3-12. 

Ferrer, Joan; Josep Ferrer; Joan Pujadas (eds.) (1998): Pompeu Fabra i Joan Coromines. La correspondència dels anys de l’exili. Barcelona: Fundació Pere Coromines.

Franquesa, Ester (2010): Pompeu Fabra: una llengua per a tot i per a tothom. Badalona: Espai Betúlia / Ajuntament de Badalona.

Ginebra, Jordi (2001): «Un debat periodístic entre Gabriel Alomar, Antoni Rovira i Virgili i Pompeu Fabra sobre ortografia catalana». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Vol. xliii, p. 203-229 [= Miscel·lània Giuseppe Tavani 2].

Ginebra, Jordi (2003): «Verdaguer en el cànon d’autoritats de les gramàtiques de Pompeu Fabra». Anuari Verdaguer 2002, p. 433-439.

Ginebra, Jordi (2003): «L’autoritat en l’ús de la llengua catalana. el cànon de Pompeu Fabra». Estudios Catalanes. Revista Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Catalanas 1, p. 53-64.

Guansé, Domènec (1934): Pompeu Fabra. Barcelona: Llibreria Catalònia. (Segona edició, Barcelona: Alcides, 1964.)

Julià-Muné, Joan (2009): Pompeu Fabra i l’entorn lingüístic europeu. Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Manent, Albert (ed.) (1990): Pompeu Fabra. 31 cartes. Barcelona: Barcanova.

Manent, Jordi (2005): Pompeu Fabra a l’exili. Barcelona: Proa.

Marquet, Lluís (2000): «Les Qüestions de gramatica catalana de Pompeu Fabra». Els Marges, 66 (juliol), p. 47-74.

Marquet, Lluís (ed.) (2002): Fabra abans de Fabra. Correspondència amb Joaquim Casas Carbó. Vic/Girona: Eumo / Universitat de Girona / Universitat de Vic.

Martí i Castell, Joan (2006): Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Mir, Jordi (1998): Memòria de Pompeu Fabra. 50 testimonis contemporanis. Barcelona: Proa.

Mir, Jordi; Ester Bonet; Sílvia Llovera (2010): «Pompeu Fabra i Poch (1868-1948). Fabra i l'esport: de la dimensió social a l'aportació terminològica», Terminàlia, núm. 1 (2010), p. 71-77.

Mir, Jordi; Joan Maluquer (eds.) (2013): Pompeu Fabra. 10 aspectes de l’home i l’obra. Barcelona: Diputació de Barcelona / Fundació Universitat Catalana d’Estiu / Edicions Galerada. 

Miracle, Josep (1968): Vida de Pompeu Fabra. Barcelona: Bruguera.

Miracle, Josep (1989): Seguint la petja de Pompeu Fabra. Barcelona: El Llamp.

Moll, Francesc de B. (ed.) (1969): Epistolari de Pompeu Fabra a mossèn Antoni M. Alcover. Tàrrega: F. Camps Calmet.

Murgades, Josep (2005): Textos desconeguts de Fabra. Lleida: Punctum / Grup de Recerca en Ecdòtica de la Universitat de Barcelona.

Murgades, Josep (2011): «Fabra x Fabra (o l’autobiografisme induït)». Dins Joaquim Espinós, Dari Escandell, Isabel Marcillas i Maria Jesús Francés (eds.), Autobiografies, memòries, autoficcions. Catarroja/Barcelona: Editorial Afers, p. 73-87.

Pla, Josep (1969): «Pompeu Fabra (1868-1948)». Dins Homenots. Primera sèrie [= Obra completa, vol. xi]. Barcelona: Destino, p. 61-98.

Pitarch, Vicent (2010): La influència de Pompeu Fabra en el valencianisme. Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Pitarch, Vicent (2011): Pompeu Fabra, l'autoritat admirada pel valencianisme. Benassal: Fundació Carles Salvador.

Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2012): Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Pons, Agustí (1998): «Pompeu Fabra, la llengua moderna». Dins Homenatge a Pompeu Fabra 1868-1948. Fidelitat a la llengua nacional. Biografia. Antologia. Bibliografia. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut d’Estudis Catalans, p. 23-73.

Santacana, Carles (2007): Pompeu Fabra i l’esport. Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Saragossà, Abelard (2002): «Fabra: entre la mitificació i la interpretació racional», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, lxxviii (gener-juny), cuad. i-ii.

Segarra, Mila (1985): Història de l’ortografia catalana. Barcelona: Empúries.

Solà, Joan (1987): L’obra de Pompeu Fabra. Barcelona, Teide.

Solà, Joan (2006): Pompeu Fabra i Poch. Semblança biogràfica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Solà, Joan (2009): «Pompeu Fabra abans i després del Congrés de 1906». Dins Francesc Vallverdú (ed.), Commemoració del Centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 25-48.

Solà, Joan, Pere Marcet i Salom (1998): «Bibliografia de Pompeu Fabra». Dins Homenatge a Pompeu Fabra 1868-1948. Fidelitat a la llengua nacional. Biografia. Antologia. Bibliografia. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut d’Estudis Catalans, p. 127-225.

Torrent i Alamany-Lenzen, Aina-Maria (1997): Pompeu Fabra y la configuración del catalán moderno. Bonn: Romanischer Verlag.

 

Material elaborat pel Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística

 

Bibliografies selectives

llengua