• Imprimeix

Obra

 

Ensayo de gramática de catalán moderno. Barcelona: L'Avenç, 1891. 

Gramática de la lengua catalana. Barcelona: L’Avenç, 1912. 

Normes ortogràfiques. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1913. [Obra institucional, d’autoria compartida.] 

Diccionari ortogràfic. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1917. 

Gramàtica catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1918. [Revisada fins a la setena edició: 1933.]

Converses filològiques. Barcelona: Regina, 1924. [Posteriorment se’n van fer altres edicions, amb material nou. L’edició de referència, a més de la de les Obres completes, és aquesta: Converses filològiques, 2 vol., edició crítica a cura de Joaquim Rafel, Barcelona, Edhasa, 1983-1984.] 

Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1932. 

Gramàtica catalana. Barcelona: Teide, 1956.

Diccionari general de la llengua catalana

 

Gramàtiques

Contribució a la gramatica de la llengua catalana. Barcelona: L'Avenç, 1898. 

Gramàtica catalana. Curs mitjà. Barcelona: Editorial Pedagògica, 1918. 

Gramàtica francesa. Barcelona: Catalana, 1919. 

Gramàtica anglesa. Barcelona: Catalana, 1924. 

Abrégé de grammaire catalane. París: Les Belles Lettres, 1928.

Compendio de gramática catalana. Barcelona: Librería Catalonia, 1929.

Grammaire catalane. París: Les Belles Lettres, 1941.

Gramàtica catalana. París: Cultura Catalana, 1946. 


Sil·labaris

Silabari català. Barcelona: L'Avenç, 1904.


Altres llibres

Qüestions de gramàtica catalana. Barcelona: L’Avenç, 1911. 

L’obra de depuració del català. Barcelona:  Ateneu Barcelonès, [1924].

Les principals faltes de gramàtica. Barcelona: Barcino, 1925. 

El català literari. Barcelona: Barcino, 1932.


Articles teòrics o programàtics més importants

«Sobre la reforma lingüística y ortográfica», La Vanguardia, 22 març 1892, p. 4.

«Sobre diferents problemes pendents en l’actual català literari», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, vol. i (1907), p. 352-369.

«Qüestions d’ortografia catalana», dins Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona, Joaquim Horta, 1908, p. 188-221.  

«[Literats i gramàtics]», dins Jochs Florals de Lleida de l’any 1915, Lleida, Arts Gràfiques Sol & Benet, 1915, p. 17-20.

«Cal gramàtica als escriptors», La Revista, any 1, núm. 1 (10 juny), p. 1-3.

«[Filòlegs i poetes]», La Veu de Catalunya, 2 agost 1918, p. 11.

«[La tasca dels escriptors valencians i balears]», Nostra Parla, any ii, núm. 7 (desembre 1918), p. 4-5.

«Els dialectes catalans i la llengua literària», Almanac de La Revista 1919, Barcelona, «La Revista», 1919, p. 240-242.

«Discurs del president», dins Jocs Florals de Barcelona, Barcelona, Estampa La Renaixença, 1934, p. 19-29.


Articles tècnics més importants

«Étude de phonologie catalane», Revue Hispanique,  vol. IV (1897), p. 5-30.

«La representació de la l palatal en catalá», Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, vol. I (novembre 1903), p. 562-569. 

«Les e toniques du catalan», Revue Hispanique, vol. XV (1906), p. 9-23.

«Els mots àtons en el parlar de Barcelona», Butlletí de Dialectologia Catalana, núm. I (1913), p. 7-17; núm. II (1914), p. 1-6.

«La coordinació i la subordinació en els documents de la cancilleria catalana durant el segle XIV», Memòries de la Secció Filològica (de l'Institut d'Estudis Catalans) , vol. 1, fascicle 1 (1926), p. 3-30. 

 

Epistolari de Pompeu Fabra a mossèn Antoni M. Alcover. A cura de Francesc de Borja Moll. Tàrrega: F. Camps Calmet, 1969.

Pompeu Fabra. 31 cartes. Edició a cura d'Albert Manent. Barcelona: Barcanova, 1990.

Fabra, Pompeu; Pius Font i Quer; Miquel de Garganta. Un epistolari fonamental per a la lexicografia científica catalana (1928-1953). Edició de Carles Riera i Joan Vallès. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1991.

Pompeu Fabra i Joan Coromines. La correspondència dels anys de l'exili. A cura de Joan Ferrer, Josep Ferrer i Joan Pujadas. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 1998.

Fabra abans de Fabra. Correspondència amb Joaquim Casas Carbó. A cura de Lluís Marquet. Vic/Girona: Eumo / Universitat de Girona / Universitat de Vic, 2002.

Fabra, Pompeu. «Epistolari» [recull tota la correspondència coneguda de Fabra]. A cura de Jordi Manent. Dins Obres completes. Direcció de Jordi Mir i Joan Solà. Vol. 8. Barcelona/València/Palma: Proa / Edicions 62 / Edicions 3i4 / Editorial Moll, 2011,  p. 11-866.

 

Obres completes. Direcció de Jordi Mir i Joan Solà. 9 vols. Barcelona/València/Palma: Enciclopèdia Catalana / Edicions 62 / Edicions 3i4 / Editorial Moll, 2005-2013. [Cada treball de Fabra està precedit per l’estudi d’un especialista.]

llengua