• Imprimeix

Un llibre del catedràtic Martí i Castell analitza els principis que van inspirar Fabra en la normativització del català

03/10/2018 15:10
Portada del llibre 'Els principis fonamentals de la tasca normativitzadora de Pompeu Fabra'

En el marc de la commemoració de l’Any Fabra, Joan Martí i Castell ha publicat Els principis fonamentals de la tasca normativitzadora de Pompeu Fabra en què aprofundeix en els fonaments de l’obra del Mestre. Martí és catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, membre emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans,  membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i membre d’honor de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca.

El llibre, editat per Publicacions Universitat Rovira i Virgili, fa una anàlisi acurada de l’obra codificadora de Pompeu Fabra i dels criteris que va seguir per establir-la. Martí destaca la concepció inicial de Fabra basada en la màxima de “sense llengua no hi ha nació”, amb l’objectiu de fer del català una llengua nacional. Un altre dels fonaments de la tasca normativitzadora del Mestre era convertir la llengua en una eina apta per a tots els ciutadans, no només per a un grup reduït d’homes de lletres. Per tant, a la cohesió nacional s’hi sumava la cohesió lingüística.  

La publicació recull algunes de les citacions del Mestre per entendre el procés de codificació i d’elaboració de la llengua literària. En l’apartat Una codificació per a la unitat, Martí explica que en la proposta de normes Fabra va prioritzar més l’adhesió general a una solució, que no pas que estigués d’acord amb l’etimologia i les lleis de l’evolució del català. El llibre també incideix en com va plantejar la normativització tenint en compte l’aportació de la llengua antiga i la incorporació de les variacions diatòpiques; i quins van ser els criteris per a l’establiment de l’ortografia, la morfosintaxi, el lèxic i la terminologia, a més del seu posicionament respecte a la (des)castellanització i la genuïnitat de la llengua.

Finalment, Martí recull la concepció de Fabra sobre el bilingüisme i en Alguns tasts de sociolingüística l’autor assenyala la contribució avançada del Mestre en aquesta disciplina, tot i que encara no existia a Catalunya com a branca de les ciències del llenguatge.

El pròleg de Els principis fonamentals de la tasca normativitzadora de Pompeu Fabra és de Joan A. Argenter, catedràtic emèrit de lingüística.

Aquest llibre es pot consultar al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística.