• Imprimeix

Busquem espais Fabra!

Pompeu Fabra és present a molts espai dels territoris de parla catalana: a la universitat, als transports públics, a la xarxa viària, a la biblioteca... Hi ha molts llocs que porten el seu nom. Volem recollir-los per visualitzar el gran reconeixement que el mestre té arreu del país. Feu-nos arrribar una imatge i la descripció del lloc on heu trobat en Fabra i formarà part del nostre gran mosaic.

 

 

Els camps marcats amb * són obligatoris.


 

 


La imatge no pot superar els 2 MBHe llegit i accepto les condicions de cessió de drets de les fotografies

Les fotografies que s’envien són originals captats per la persona interessada. Mitjançant la tramesa, els autors de les fotografies en cedeixen a la Direcció General de Política Lingüística els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació), així com la cessió a terceres persones. La cessió es fa gratuïtament per a tot el període que, d’acord amb l’article 26 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, dura la protecció dels drets de la propietat intel·lectual i per l’àmbit territorial mundial. La Direcció General de Política Lingüística es reserva el dret de publicar i difondre les fotografies aportades a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació socials, dels mitjans de comunicació propis de la Generalitat de Catalunya, així com en altres suports de difusió.

 


Protecció de dades: D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us fem saber que les vostres dades seran tractades amb la seguretat i confidencialitat que la llei determina i incorporades al fitxer 'Trameses d'informació i publicacions de la Direcció General de Política Lingüística'. Podeu adreçar-vos a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura (c. del portal de Santa Madrona, 6-8, CP 08002, Barcelona, tel. 93 567 10 00), unitat responsable d'aquest fitxer, per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals.

 

llengua