• Imprimeix

Acord de col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats per fomentar el català en la seva activitat professional

06/09/2018 11:09
Acord de col·laboració amb el Consell dels col·legis d'advocats per fomentar el coneixement i l'ús del català en la seva activitat professional

El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) renoven l’acord de col·laboració per impulsar accions de foment de l’ús social del català en l’àmbit de l’advocacia durant el 2018.

En concret, les actuacions que es portaran a terme en el marc d’aquest acord són la difusió d’eines i recursos per a l’aprenentatge i l’ús del català d’especialitat jurídica, a través de l’atenció de consultes i de l’organització de tallers sobre les eines existents a Internet a disposició de l’advocacia per facilitar l’ús del català a l’àmbit jurídic, entre d’altres. L’acord preveu també la contractació de formularis en català a V-Lex, que s’oferiran en obert a tots els advocats de Catalunya i la incorporació del català a la formació professional de l’advocacia mitjançant una oferta de cursos d’autoaprenentatge.

La Comissió de Llengua Catalana del CICAC coordinarà aquestes actuacions de sensibilització, difusió i dinamització entre els despatxos d’advocats sobre l’ús del català a la justícia, a través de butlletins jurídics i formatius, articles a les revistes jurídiques col·legials, etc. També participarà en associacions i entitats per fer seguiment, promoció i control del foment del català en l’activitat professional dels advocats.

Finalment, l’acord preveu la continuïtat del Premi Agustí Juandó i Royo i l’organització de la jornada anual sobre l’ús del català en l’àmbit de la justícia.

El català és la llengua pròpia dels col·legis d’advocats i els professionals del dret han de poder atendre i actuar en català si així ho demanen els clients que contracten els seus serveis.  

El CICAC és un òrgan supracol·legial de representació dels 14 col·legis d‘advocats de Catalunya que impulsa el català en l’activitat professional dels advocats de Catalunya.