• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Català i empresa. Ja estàs al dia? Un nou espai web per promoure l'ús del català a l’empresa

19/03/2015 09:03
Català i empresa. Ja estàs al dia?

La Direcció General de Política Lingüística promou també noves accions de sensibilització i informació a les empreses i els ciutadans. Una d’aquestes accions és la creació del nou espai web Català i empresa. Ja estàs al dia? (gencat.cat/llengua/empresa), que té com a objectiu incrementar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit empresarial, fer créixer l'oferta de productes i serveis en català, i garantir els drets lingüístics dels consumidors.  

Al web s’hi poden trobar 8 arguments perquè les empreses parlin català, en un format idoni per ser redifosos a les xarxes socials, l’interactiu Llenguatest perquè les empreses puguin comprovar si estan al dia mitjançant una eina autodiagnòstica. Així mateix, hi ha un espai amb vídeos, un apartat de preguntes més freqüents i informació sobre marc legal, subvencions, eines i recursos (models de contractes, documents, etc.), projectes d’entitats per promoure el català a les empreses o premis, entre d’altres.

La renovació del web s’inclou en un programa  més global de promoció del català a les empreses en col·laboració amb les principals organitzacions empresarials per fomentar la incorporació del català en els webs d’empresa, l'atenció oral, la documentació escrita i la comunicació amb el client en general. La Direcció General de Política Lingüística també ofereix una línia d’ajuts a les empreses per a la incorporació del català en productes i serveis tecnològics adreçats a usuaris finals (aplicacions per a dispositius mòbils, videojocs, programari, etc.) i traducció al català d'obres no literàries.

Així mateix, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, s'impulsen activitats de formació a mida per a empreses i un pla d'atenció oral en català al comerç, adreçat especialment als establiments d'alimentació i de restauració regentats per immigrants.

Català i empresa. Ja estàs al dia?