• Imprimeix

Celebració del Dia Internacional de les Persones Sordes de 2018

27/09/2018 10:09
LSC

La consellera de Cultura, Laura Borràs i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, assistiran a l’obertura dels actes del Dia Internacional de les Persones Sordes, que tindrà lloc aquest divendres, 28 de setembre, a les 16:00 hores, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. Seguidament, hi ha prevista una taula rodona amb els autors de diverses publicacions recents, relacionades amb la llengua de signes catalana i el món de les persones sordes. Els actes també inclouen conferències del periodista i escriptor sord Guillem Carles i de l’artista visual Ernesto Ventós. La jornada acabarà amb la projecció del curtmetratge Hellen Keller. La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) organitza aquesta jornada.

El Dia i de la Setmana Internacional de les Persones Sordes, arriba precedida per la commemoració del Dia Internacional de les Llengües de Signes, instituït per l’ONU aquest 2018, que s'ha celebrat el 23 de setembre amb el lema “La llengua de signes ens inclou”. Al voltant d'aquesta data, diverses entitats associatives de persones sordes han organitzat activitats arreu de Catalunya.

Coincidint amb la celebració del dia i de la setmana de les persones sordes la Direcció General de Política Lingüística acaba d’editar 256 nous termes del Vocabulari bàsic en LSC, que compta ara amb uns 800 termes. 

La DGPL treballa també en el  Projecte de definició de nivells d’LSC. Actualment s’ha dut a terme una exhaustiva revisió del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les llengües amb l'objectiu d'adaptar-lo a les característiques de la comunicació visogestual de les llengües de signes. A partir del mes vinent, s'iniciarà la definició dels nivells A1 i A2 els primers segons el MECR. Això permetrà disposar en el termini d’un any, d’un instrument per reconèixer les formacions en LSC que s’imparteixin en aquests nivells (A1 i A2), amb criteris homologables als de qualsevol llengua.

D'altra banda, la DGPL ha renovat el 2018 el suport al Projecte de Corpus de la LSC, que desenvolupa l’Institut d’Estudis Catalans des de 2011. L’elaboració del corpus de la llengua permetrà la codificació de la llengua amb una normativa basada en una gramàtica i diccionaris normatius, com qualsevol llengua normalitzada. I aquest any 2018, la DGPL ha obert per primer cop en la història, una línia de subvencions específica per a foment de l’LSC, amb al qual s’han subvencionat 11 projectes.

La Llengua de signes catalana (LSC) és objecte de protecció especial i de difusió, d’acord amb l’Estatut (art. 50.6) i el seu ús és regulat per la Llei 17/2010, del 3 de juny, del Parlament de Catalunya. La DGPL té encomanda la missió de difondre la LSC i d’establir les mesures de planificació i de coordinació amb el sector per a la protecció i foment d’aquesta llengua com a sistema lingüístic de les persones sordes signants.

El 1958, la Federació Mundial de Persones Sordes va establir l'últim diumenge del mes de setembre per celebrar el Dia de les Persones Sordes. Al llarg de la setmana anterior i durant la mateixa jornada, entitats i associacions de persones sordes organitzen activitats divulgatives, part de les quals tenen com a eix principal la llengua de signes catalana (LSC).

La Direcció General de Política Lingüística acaba d’editar 256 nous termes del Vocabulari bàsic en LSC, que compta ara amb uns 800 termes