• Imprimeix

El Consorci per a la Normalització Lingüística obre inscripcions per als cursos de català de primavera

02/03/2018 09:03
Cursos català CPNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) engega el segon trimestre del 2018 amb una nova oferta de cursos de català de tots els nivells i en modalitats diverses, que van des de les classes presencials fins a l’aprenentatge en línia, i que compta també amb opcions combinades. 

Els cursos que ofereix el CPNL garanteixen l'oferta dels diferents nivells de llengua, des de l'Inicial fins al Superior, i permeten obtenir titulacions equivalents oficialment als certificats de la Direcció General de Política Lingüística. A més, el CPNL organitza cursos a mida adreçats a les organitzacions i empreses per atendre necessitats específiques de llengua i aportar els recursos i les pràctiques necessàries d'expressió oral, escrita i de gramàtica.

El cercador de cursos del web del Consorci permet buscar-los per localitat, per comarca, per nivell i per modalitat.

Novetats i canvis de la Gramàtica i l’Ortografia de l’IEC

Entre el ventall de possibilitats que ofereix la formació especialitzada del CPNL, d’acord amb l’organització de cada Centre de Normalització Lingüística, destaca la nova proposta de curs presencial de 10 hores, al voltant de les novetats de l’Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana, publicades el 2017 per l’Institut d’Estudis Catalans.

Aquest curs s’adreça sobretot a persones que ja tenen certificat C1 i C2, a treballadors de l’Administració o a organitzacions que necessiten posar-se al dia amb les novetats de la Gramàtica.

L'oferta formativa del Consorci aporta eines i recursos perquè els alumnes ampliïn les seves possibilitats de millora lingüística dins i fora de l'aula i puguin relacionar-se oralment i per escrit amb el seu entorn personal i professional.

Activitats culturals dins i fora de l’aula

A més de les activitats pròpies de l'aula, el Consorci ofereix un gran nombre d'activitats culturals per practicar i aprendre llengua també fora de l'aula. Activitats que organitza o que coorganitza amb altres entitats del territori i que a través de la llengua fomenten el coneixement de l'entorn i la cohesió social.

Certificats oficials

Els cursos del català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci són equivalents als certificats oficials de la DGPL i es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

El Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va ser creat l’any 1989 per la Generalitat de Catalunya i diversos ens locals, amb la finalitat d’afavorir l’ensenyament i fomentar l’ús de la llengua catalana en tots els contextos de la societat i facilitar, així, la cohesió social, també per mitjà del treball en xarxa amb entitats i associacions. Actualment està integrat per la Generalitat de Catalunya i 135 ens locals, s’organitza a través de 22 centres de normalització lingüística i compta amb 146 punts d’atenció. Dona resposta a les necessitats de formació en llengua catalana de la població adulta i d’assessorament i gestió lingüístics d’empreses i entitats.

Entre l’oferta de cursos especialitzats, destaca el curs "Novetats i canvis de la Gramàtica" i l’"Ortografia de l’IEC".