• Imprimeix

Dades i arguments sobre el català a les empreses, a les Matinals de Llengua

12/12/2016 11:12
Matinals de Llengua

La sala d’actes del Palau Marc, seu del Departament de Cultura, va acollir el divendres 2 de desembre la novena sessió de les Matinals de Llengua, la darrera de l’any 2016. La jornada va començar amb unes paraules d'obertura de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa. S'hi van presentar un diagnòstic i un argumentari sobre la informació disponible en matèria de llengua catalana sobre clients, empreses i treballadors a partir de diversos treballs sociolingüístics, tant enquestes com treballs etnogràfics. L'exposició va constar de tres parts. En primer lloc, Anna Torrijos, tècnica de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL), va definir el perfil lingüístic d'un client català i va explicar per què la satisfacció del client és un argument a favor de l’ús d’aquesta llengua. A més, va destacar que determinades pràctiques al món comercial poden activar el coneixement de persones que la saben però no l’usen normalment, i també va remarcar que la majoria d’actituds respecte a la llengua catalana són positives. Seguidament, Anton Ferret, cap del Servei d'Informació, Difusió i Estudis de la DGPL, va descriure les estratègies lingüístiques de les empreses i va explicar per què el català és un avantatge competitiu. Va plantejar que la majoria d’empreses catalanes no tenen formalitzada una estratègia de comunicació, però quan el client parla en català el dependent s’hi adequa. Finalment, Carla Bruguera, tècnica de la DGPL, va exposar com les competències culturals i lingüístiques actuen com a element clau per a l’ocupabilitat dels treballadors i la millora professional.

Les Matinals de Llengua són sessions tècniques de caràcter monogràfic organitzades per la DGPL. S’adrecen a professionals de la llengua: tècnics del Consorci per a la Normalització Lingüística, planificadors i dinamitzadors lingüístics de l’Administració i de serveis lingüístics d’universitats i organitzacions diverses, activistes d’entitats de llengua, etc.