• Imprimeix

El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana fa balanç del 2014 i valora les línies d’acció per al 2015

04/05/2015 10:05
Un moment de la reunió

El ple del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana (CSLSC), presidit pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, en la reunió del 28 d’abril, va fer balanç de les actuacions fetes al llarg de 2014 i va valorar les noves línies d’acció per al 2015. Hi van participar els representants de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), de l’Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes i Guies-Intèrpret de Catalunya (ACILS), de l’Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (ASPANCE), i els representants dels departaments de Benestar i Família, Ensenyament i Governació i Relacions Institucionals. El CSLSC és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del Govern pel que fa a la llengua de signes catalana.

Durant la reunió es van presentar els treballs per a l’establiment del corpus de la de la llengua de signes catalana, dirigits el professor Josep Quer, que duu a terme l’Institut d’Estudis Catalans amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística. També s’hi va presentar el Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana, que es lliurarà per primera vegada enguany i s’atorgarà en tres categories: a una persona signant per la seva trajectòria, a una entitat, i a una iniciativa que hagi destacat en el foment i la recerca sobre la llengua de signes catalana. Així mateix, es van donar a conèixer la Bibliografia selectiva sobre llengües de signes i el recull de notícies sobre la llengua de signes catalana aparegudes al 2014, que es poden consultar en línia a la Base de dades de premsa de la Direcció General de Política Lingüística.

A la reunió també es van presentar les dades sobre la població de Catalunya amb discapacitat auditiva: al 2013 hi havia 28.126 persones declarades. També es van presentar les dades de l’ensenyament reglat: durant el curs 2013-2014 hi havia 1.928 alumnes amb discapacitat auditiva que van seguir els seus estudis en la modalitat oral o bé en la modalitat bilingüe LSC/català.