• Imprimeix

El Consorci per a la Normalització Lingüística prioritza l'acolliment de nouvinguts i la qualitat de l'aprenentatge en l'oferta de cursos de tardor

Els mòduls de nivell bàsic 3 seran gratuïts per afavorir la continuïtat en la formació

05/09/2018 11:09
El Consorci per a la Normalització Lingüística prioritza l'acolliment de nouvinguts i la qualitat de l'aprenentatge en l'oferta de cursos de tardor

El Consorci per  a la Normalització Lingüística, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i format per la Generalitat i 135 ens locals, obre les inscripcions per als cursos de català de tardor. Entre les principals novetats destaca l’oferta de mòduls de català bàsic 3 gratuït  per afavorir l’acolliment lingüístic de les persones nouvingudes i la reducció del nombre màxim d’alumnes per grup per millorar la qualitat de l’aprenentatge. L’oferta inclou cursos generals i específics, de tots els nivells, en modalitat presencial i en línia distribuïts en 146 punts d’atenció dels 22 centres de normalització lingüística del territori.


Cursos de català inicial i bàsic a l’abast de tothom

L’aprenentatge de la llengua catalana és clau perquè les persones instal·lades fa poc a Catalunya es puguin relacionar amb normalitat en el seu entorn personal i social i perquè tinguin més oportunitats per accedir al món laboral. Per facilitar-ho, el Consorci prioritza els cursos de nivells inicial i bàsic adreçats a les persones que no entenen el català perquè puguin adquirir les habilitats orals mínimes per actuar en situacions quotidianes o per resoldre les necessitats fonamentals.

Per incentivar la continuïtat de l’aprenentatge i l’obtenció d’un nivell de coneixements, el Consorci ofereix per primer cop la matrícula gratuïta del nivell bàsic 3 als alumnes que han fet el bàsic 1 i el bàsic 2 durant els 11 mesos anteriors. També fa una aposta clara per facilitar l’aprenentatge amb la baixada de la ràtio d’alumnes per curs perquè afavoreix la consolidació i l’assoliment de les habilitats. No s’incrementa el cost de cap dels cursos que s’ofereixen.

Les millores organitzatives de l’oferta dels cursos responen als primers resultats del projecte ÈLIA, Estratègies de Llengua I Aprenentatge, de la Direcció General de Política Lingüística i el CPNL, per introduir elements d’innovació en l’oferta formativa de català per a adults,  adaptar-la a les necessitats de la ciutadania, en una aposta conjunta per la llengua i la cohesió social, i atendre les persones que tenen dificultats per parlar català i volen millorar-ne els coneixements, en un context de transformació social i tecnològica.

 

Una oferta àmplia, flexible i avalada amb certificats oficials

L’aprenentatge dels cursos generalsdes de l’inicial fins al superior– s’ofereix en les modalitats presencial, en línia, mitjançant el Parla.cat, i combinada, i disposa de certificació oficial, amb correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR) i equivalència amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

D'altra banda, el CPNL ofereix l’adaptació de cursos a mida adreçats a les organitzacions i empreses per cobrir les necessitats específiques de llengua, que faciliten la bona atenció a la clientela i la millora de les competències empresarials. L'oferta més vinculada al món professional s'orienta a millorar l'expressió oral i l'expressió escrita, així com a la resolució de dubtes lingüístics amb els recursos disponibles a la xarxa.

El web del CPNL (www.cpnl.cat) disposa d’un cercador de cursos que permet trobar-los per localitat, per comarca, per nivell i per modalitat. La inscripció als cursos del CPNL es farà durant tot el mes de setembre fins a mitjan d'octubre. Per a més informació i atenció personalitzada, es pot accedir a qualsevol dels 22 centres de normalització lingüística de Catalunya.

 

Bons resultats

Entre gener i juny de 2018, el Consorci per a la Normalització Lingüística va registrar 43.520 inscripcions, un 4,5 %  més que en el mateix període del 2017 i un 7,45 % respecte al 2016.

D’aquestes inscripcions, un 65,6 % corresponien a cursos inicials i bàsics adreçats a persones amb pocs o cap coneixement de llengua catalana, superior al 61,8 % del 2016, i al 63,3 % del 2017. Una dada especialment rellevant, atès que les línies de treball per al 2018, aprovades pel Ple del CPNL el passat 16 de maig, prioritzen aquest segment de la població per fer possible que tothom tingui la capacitat d’usar la llengua pròpia del país.

 

Més inscrits d’origen estranger

També va créixer el nombre de persones inscrites d’origen estranger, que enguany representa un 5,4 % més que el 2017 i un 8,28 % més que el 2016. Així, un 91,3 % de les inscripcions d’aquest primer semestre als cursos inicials i bàsics eren de persones d’origen estranger. Un percentatge que disminuïa en els nivells més alts, tot i que continua sent important en cursos d’elemental (un 67,3 % del total) i, per bé que inferior, també és notable en els nivell intermedi (un 37,5 % d’alumnes d’origen estranger).

 

Creix l’aprenentatge en línia

 L’oferta per aprendre català en línia a través de la plataforma Parla.Cat, l’Aula Mestra i altres formats és un sistema pràctic i atractiu per als usuaris. En aquest sentit, les 2.851 inscripcions del primer semestre a aquest sistema representen un increment del 5,20 % respecte el 2017 i del 14,91 %, respecte al 2016. Un 40,37 % dels inscrits corresponen a nivells avançats de català (suficiència), però no destaquen les 543 inscripcions als cursos bàsics, un 19 % del total d’inscripcions en línia.

Comencen les inscripcions als cursos, que s'ofereixen en 146 llocs d'arreu de Catalunya