• Imprimeix

El Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics, publicat en occità aranès

27/07/2018 08:07
El Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics, publicat en occità aranès

La Direcció General de Política Lingüística ha col·laborat en la traducció a l’occità aranès del ‘Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics’ que fins ara estava disponible en la versió catalana, amb l’objectiu que el contingut del document sigui accessible en totes les llengües oficials a Catalunya.

Es tracta d’un document que integra 185 mesures per garantir els drets lingüístics dels parlants de totes les llengües minoritzades. El Protocol identifica set àmbits d’actuació (Principis generals, discriminació i drets; Administració pública i institucions; Educació; Àmbit socioeconòmic; Onomàstica; Mitjans de comunicació i noves tecnologies, i Cultura) on s’han incorporat un seguit de mesures per garantir els drets consagrats a la Declaració Universal de Drets Lingüístics, proposades pels agents que intervenen en recuperar llengües minoritzades. També s’estableixen uns indicadors d’avaluació per valorar el nivell de compliment de les mesures. 

Aquest Protocol és una eina de la societat civil que va impulsar el 2016 el Kontseilua – Consell dels Organismes Socials de l’Euskera i la Fundación Donostia / San Sebastián 2016. En la redacció del text hi van participar un comitè organitzador, integrat per diverses entitats entre les quals Linguapax, el CIEMEN i la Xarxa Europea d’Igualtat Lingüística ELEN. Té com a antecedent la Declaració Universal de Drets Lingüístics de 1996, impulsada pel CIEMEN i signada a Barcelona. També està publicat en eusquera, anglès, castellà, francès, gallec i asturià.