• Imprimeix

José Ignacio López Susín, primer director general de Política Lingüística del Govern de l’Aragó

13/08/2015 12:08
José Ignacio López Susín

A final de juliol, el Govern de l’Aragó va nomenar director general de Política Lingüística l’advocat i jurista saragossà José Ignacio López Susín. Amb aquest nomenament es completa l’estructura administrativa de la política lingüística als quatre territoris de parla catalana de l’Estat espanyol. Susín s'afegeix a Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana; Marta Fuxà, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, i Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que ja ha manifestat la seva satisfacció i la voluntat del Govern de Catalunya de col·laborar en projectes a l'entorn de la llengua amb les noves autoritats.

José Ignacio López Susín és especialista en legislació sobre normalització lingüística. Pertany a les associacions culturals Rolde de Estudios Aragoneses, al Consello d’a Fabla Aragonesa i a la Fundación Gaspar Torrente, entitats que treballen per la promoció i la divulgació de la llengua i la cultura aragoneses. També és autor de llibres i d’articles en revistes especialitzades centrats en el dret aragonès, el dret lingüístic o la lexicografia aragonesa.

Previsiblement, el nou director tindrà com a missió fonamental l’elaboració d’una nova llei de llengües de l’Aragó que substitueixi la Llei 3/2013, de 9 de maig, d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó, aprovada amb el vot dels grups parlamentaris del Partit Popular (PP) i del Partit Aragonès (PAR), tot i l’informe desfavorable dels dos consells consultius amb competència en la matèria: el Consell Superior de les Llengües d’Aragó i el Consell Escolar d’Aragó. La llei va denominar el català llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental (LAPAO) i l’aragonès, llengua aragonesa pròpia de l’àrea pirenaica i prepirenaica (LAPAPIP).