• Imprimeix

LSC Documents, documents històrics en llengua de signes

30/11/2018 08:11
El món silenciòs d'Àngel Calafell.

La Direcció General de Política Lingüística ha incorporat a la seva pàgina web, en l’apartat de divulgació i recursos, un nou espai per difondre materials filmats en llengua de signes catalana (LSC) que tinguin un valor històric i documental, tant per al coneixement i evolució de la llengua de signes com per a la comunitat signant en LSC.

El nou espai s’anomena “LSC Documents” i és accessible també des del canal Youtube LSC, creat l’any 2016. L’espai vol servir també per a la recuperació de documents signats en LSC, representatius del patrimoni lingüístic i cultural en LSC de Catalunya.

El primer material que s’hi ha incorporat és el documental El mon silenciós d’Àngel Calafell. Dirigit i realitzat per Manuel Gil, el 2009, que està signat en LSC i subtitulat en català, el documental explica la biografia d’Àngel Calafell, que va ser una personalitat emblemàtica de la història de les persones sordes de Catalunya del segle XX. Àngel Calafell va destacar en la defensa i reconeixement social de les persones sordes, del seu moviment associatiu i de la llengua de signes.

En aquest documental intervenen també altres persones rellevants de la comunitat signant en LSC com Juan Frigola, Josep M. Segimon i Delfina Aliaga, entre d’altres, a més del mateix director, Manuel Gil.