• Imprimeix

La Comissió de Toponímia de Catalunya impulsa el 'Nomenclàtor mundial' en català

22/01/2018 16:01
 Comissió de Toponímia

La Comissió de Toponímia de Catalunya, que avui dilluns, 22 de gener, ha portat a terme el primer Ple de l’any 2018, ha situat entre els seus projectes més destacats el Nomenclàtor mundial, que té com a objectiu elaborar un corpus normativitzat en català de topònims situats fora de l’àrea lingüística catalana. Es tracta d’una tasca de gran transcendència atesa la repercussió que tindrà en sectors com ara els mitjans de comunicació o les obres de caràcter divulgatiu que inclouen cartografia mundial. Un altre dels projectes clau que s’han tractat en la reunió d’avui és l’actualització del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, que recull més de 52.000 topònims oficialitzats, i recull així tots els canvis en les denominacions que s’han produït d’ençà de la segona edició d’aquesta gran obra, feta el 2009.

Adscrita al Departament de Cultura des de 2012, la Comissió de Toponímia va ser creada l’any 2001 pel Govern per vetllar per la toponímia major de Catalunya i és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya. Entre les funcions que li han estat encomanades, té la missió de proposar criteris i regles d’escriptura per a l’ús dels topònims en rètols, cartografia, publicacions i mitjans de difusió audiovisual, sempre d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut d’Estudis Aranesi.

Els topònims també formen part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya, per això la Comissió de Toponímia també és l’encarregada d’adoptar les mesures pertinents per tal de difondre la toponímia oficial i estudis de toponímia en general que es duguin a terme.

La Comissió actua com a òrgan coordinació entre les entitats o institucions que tenen competències en el cap de la toponímia. La directora general de Política Lingüística n’exerceix la presidència i els directors de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans n’exerceixen les vicepresidències. Integren també la Comissió representants dels departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Territori i Sostenibilitat; el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda —a través de l’institut d’Estadística de Catalunya—, i també el Conselh Generau d’Aran, el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

La Comissió compta, des del juny del 2015, amb un espai web (http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/02_organismes_vinculats/comissio-de-toponimia/) que recull informació relativa a la toponímia i continguts que són competència de la Comissió, i que amplia de manera substancial la pàgina web que l’havia precedit.

L’organisme, que s’ha reunit avui en Ple, també treballa en l’actualització del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya