• Imprimeix

La Generalitat comença a aplicar la nova normativa lingüística de l’IEC

21/12/2016 10:12
presentacio

Presentació institucional de la 'Gramàtica'

L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha començat a aplicar la nova normativa lingüística establerta per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana el passat 23 de novembre.

La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, en exercici de les competències transversals en matèria de Política Lingüística que té el Departament de Cultura, ha adreçat un comunicat als departaments de la Generalitat i a altres organismes que en depenen, per informar-los sobre els canvis en la normativa i sobre la necessitat de començar a aplicar aquests nous criteris en la redacció de textos, la documentació, i les publicacions que es facin en qualsevol format.

El comunicat marca l’inici de l’aplicació dels nous criteris a partir de la data d’entrada en vigor, és a dir, el 23 de novembre, tot i que, seguint el mateix termini de quatre anys que fixa l’autoritat acadèmica, té en compte el cas d’aquells textos, processos i productes que requereixin tractament informàtic o que necessitin un temps per a l’adaptació als canvis. Aquests textos s’aniran adaptant progressivament durant el període de quatre anys que ha establert l’IEC per a la implantació de la norma.

Així mateix, el comunicat informa que els dubtes que pugui generar l’aplicació de la nova normativa s’atendran des de la Direcció General de Política Lingüística, especialment per mitjà del servei de consultes lingüístiques Optimot. Aquest servei ja ha incorporat una part d’aquest canvis a les fitxes ortogràfiques i també ha revisat els paradigmes de verbs conjugats. D’altra banda, la Direcció General de Política Lingüística ha porta a terme tres sessions de presentació dels nous criteris a Barcelona, Tarragona i Girona, en què han participat un total de 400 professionals de la llengua i preveu, encara, organitzar-ne tres més.

Per a més informació, podeu consultar la documentació de l’IEC següent:

llengua.gencat.cat/gramatica16

llengua.gencat.cat/ortografia16

http://www.iec.cat/activitats/documents/ortografia.pdf

Els dubtes que pugui generar l’aplicació de la nova normativa s’atendran des de la Direcció General de Política Lingüística, especialment per mitjà del servei de consultes lingüístiques Optimot