• Imprimeix

La directora general de Política Lingüística presenta les polítiques per a la llengua de signes catalana al seminari organitzat per FESOCA

05/06/2018 08:06
VII Seminari de la Llengua de Signes Catalana

La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha exposat les polítiques lingüístiques del Govern per difondre i fomentar la llengua de signes catalana durant la inauguració del VII Seminari de la Llengua de Signes Catalana “La llengua de signes catalana, un dret lingüístic”, celebrat el passat divendres, 1 de juny i organitzat per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans.

Entre d’altres actuacions, Franquesa, ha destacat la nova línia de subvencions per al foment de la llengua de signes catalana dotada amb 40.000 € i en la qual s’han presentat 25 projectes. També ha exposat el projecte de definició de nivells de competència en LSC d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Aquest projecte ha estat l’objecte d’una ponència a la mateixa jornada a càrrec de la cap de servei de Recursos Lingüístics de la DGPL, Àngels Guerrero i del responsable de foment de la LSC, Xavier Moral.  El Pla permetrà definir cadascun dels sis nivells de competència que estableix el MECR, que seran la base per organitzar i mesurar  l’aprenentatge i l’avaluació dels coneixements generals de la LSC.  L’impuls del Projecte respon a la demanda de reconeixement i homologació de la formació en LSC que actualment ofereixen més de 22 centres arreu de Catalunya, que cada any representen un nombre d’entre 700 i 800 estudiants. Amb aquest  projecte, la DGPL preveu per a la LSC un tractament similar a les llengües orals pel que fa a disposar d’un sistema d’acreditació de nivells.

Entre les actuacions per divulgar la llengua de signes catalana entre la ciutadania en general, Franquesa ha remarcat l’edició d’un vídeo de presentació de la LSC com a llengua pròpia que s’ha originat a Catalunya i l’edició de 4 cartells de gran format amb dibuixos de signes en LSC dels àmbits de les salutacions (2016), la salut (2017) i la seguretat 1  i seguretat 2 (2017). Aquest any es farà un nou cartell amb la dactilologia catalana pròpia de la LSC. 

La directora general ha recordat la creació l’any 2015 del Premi de Foment de la LSC, que s'atorga en tres categories: a la trajectòria de persones signants, a entitats, i a iniciatives de foment de la llengua de signes catalana. Franquesa també ha parlat de l’impuls de recursos i material divulgatiu, entre el qual ha destacat el Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana, concebut com un glossari bilingüe català/LSC. Aquest recurs, consultable en línia al web de la DGPL i a través d’un canal propi a Youtube, ofereix actualment 543 termes i s’incrementarà fins als 1500. El Vocabulari té la col·laboració i assessorament de la FESOCA. 

Finalment, Franquesa ha citat la formació que s’ofereix al personal de la Generalitat. Aquest 2018, 11 persones han cursat 120 hores de formació en llengua de signes catalana.