• Imprimeix

La metodologia de l'Enquesta d'usos lingüístics catalana a les Jornades d'Estadística de la Rioja

04/10/2018 02:10
La metodologia de l'Enquesta d'usos lingüístics catalana a les Jornades d'Estadística de la Rioja

L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) presenta l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya (EULP) a les Jornades d’Estadística de les Comunitats Autònomes, que se celebraran el 4 i 5 d’octubre a Logronyo (la Rioja). L’EULP és l’estadística oficial quinquennal que porta a terme l’IDESCAT i el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i que té el propòsit de conèixer el grau de coneixement i els usos de la llengua catalana i altres llengües de la població de 15 anys i més a Catalunya.

Actualment s’està duent a terme el treball de camp de l’EULP 2018, que segueix el mateix mètode que el del 2013, és a dir l’ús de diferents canals per obtenir les dades: internet, telèfon i presencialment. La mostra és de 9.000 individus, escollits en un procés de dues etapes i seguint una metodologia que té com objectiu evitar biaixos per les no respostes en el territori, lloc de naixement, sexe i edat.