• Imprimeix

La terminologia de l'atenció integrada en un nou diccionari en línia elaborat pel PIAISS i el TERMCAT

22/12/2016 12:12
Terminologia de l’atenció integrada

El TERMCAT publica la Terminologia de l’atenció integrada, un diccionari en línia amb la terminologia bàsica d’aquest àmbit, que inclou 75 termes amb denominacions en català, equivalents en castellà i anglès, definicions i, en alguns casos, notes explicatives.

L’atenció integrada és el nou model d’atenció que s’està construint i implantant a Catalunya a través del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS). El PIAISS, que va néixer per acord de Govern el febrer de 2014, es desenvolupa sota el lideratge compartit dels departaments de la Presidència, Salut i Treball, Afers Socials i Famílies, i té com a missió promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària per garantir una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar resposta a les seves necessitats.
 
La Terminologia de l’atenció integrada, elaborada conjuntament pel TERMCAT i el PIAISS, ajuda a establir les bases d’aquest nou model d’atenció, amb l’objectiu de resoldre la manca d’homogeneïtat terminològica que es podria donar en integrar els coneixements i els conceptes propis de l’àmbit dels serveis socials i dels serveis sanitaris.
 
Per aconseguir la màxima entesa, han participat en diferents fases de l’elaboració d’aquesta terminologia, principalment en la selecció de la nomenclatura i en la revisió de les definicions, prop d’un centenar d’experts, tant del sector sanitari com del social, procedents de diferents serveis i nivells d’atenció. A més, les definicions d’una vintena de termes especialment complexos des del punt de vista conceptual (per exemple atenció centrada en la persona, atenció domiciliària, atenció intermèdia, continuïtat assistencial o fragilitat) han estat debatudes i consensuades en una sessió de normalització, a la qual van assistir terminòlegs del TERMCAT i una dotzena d’experts.
 
Aquesta terminologia inclou conceptes generals de l’àmbit (atenció integrada, atenció integral, envelliment actiu, etc.), termes relacionats amb les persones que hi participen (autodeterminació, preferència, complexitat, dependència, cuidador, pacient expert, població de risc, etc.), termes referents a diferents models d’atenció (atenció a les transicions, atenció de llarga durada, atenció continuada, atenció personalitzada, etc.) i termes referents als instruments d’integració social i sanitària (actius comunitaris, pla d’atenció compartit, planificació de l’alta, etc.).
 
El recull s’afegeix a la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més d’un centenar de títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.
 
 
 

El recull està centrat en aquest nou model que unifica l’atenció social i l’atenció sanitària, amb termes com ara atenció intermèdia, fragilitat o continuïtat assistencial