• Imprimeix

Les direccions generals de política lingüística dels governs català, valencià i balear estrenyen relacions per promoure l’ús de la llengua catalana

09/11/2016 19:11
Les direccions generals de política lingüística dels governs català, valencià i balear

La directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, s’ha reunit aquest matí amb el director general de Política Lingüística i Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, i la directora general de Política Lingüística del Govern Balear, Marta Fuxà, en una trobada amb l’objectiu  de compartir estratègies per impulsar l’ús de la llengua.

La reunió s’ha obert constatant la importància d’una trobada de responsables de polítiques lingüístiques que incideixen sobre 13 milions de ciutadans i amb una exposició de les principals línies polítiques impulsades a cada territori.

En el transcurs de la reunió s’ha acordat treballar conjuntament per garantir la coherència, la transparència i la màxima informació pública pel que fa al sistema d’acreditacions de llengua dels tres territoris. Un sistema d’acreditacions de coneixements lingüístics coherent i clar per als ciutadans és un pas important per reforçar la unitat de la llengua.

També s’ha palesat la voluntat de tenir una versió única de les traduccions de la legislació estatal i altres textos de caràcter legal i administratiu i compartir els recursos públics que es dediquen a aquestes traduccions. Es treballarà per afavorir conjuntament la disponibilitat en llengua catalana de textos legals i administratius amb incidència sobre els ciutadans. 

S’ha constatat la voluntat conjunta de garantir l’accés en la llengua compartida a una oferta de dret europeu vigent, actualitzat i de referència. Es treballarà conjuntament per incrementar el volum de traduccions de normativa i documentació administrativa clau de la Unió Europa. 

En la trobada, les tres institucions han posat sobre la taula recursos i eines per a l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua i les diverses polítiques de foment en àmbits diversos de la societat com el cinema, l’empresa o la justícia, amb l’objectiu d’estendre al conjunt de territoris les millors pràctiques de cadascun. 

Els directors generals reunits també han valorat el valor de l’arrenglerament dels tres governs en matèria lingüística davant les polítiques de l’Estat que resulten perjudicials per a la llengua compartida. 

També s’han posat en comú criteris per a l’avaluació de l’aplicació per part de l’Estat Espanyol de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM) amb la mirada posada en el proper informe quadriennal i, entre d’altres aspectes, en la necessitat de visibilitzar-hi el caràcter unitari de la llengua. 

Les representants de Catalunya i Balears han manifestat satisfacció per l’anunci d’adhesió del Govern Valencià al Protocol de col·laboració establert entre la Xunta de Galícia, el Govern Basc, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears. 

La trobada, que ha tingut lloc a la seu de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, a Barcelona, és un pas important en la represa progressiva de relacions de cooperació en matèria de llengua entre els tres governs. S’ha acordat de donar continuïtat a les trobades.

La trobada és un pas important en la represa progressiva de relacions de cooperació en matèria de llengua entre els tres governs.