• Imprimeix

Les polítiques i actuacions en foment de la llengua catalana recollides en el document “La cultura, eina de transformació”

12/12/2018 11:12
Les polítiques i actuacions en foment de la llengua catalana recollides en el document “La cultura, eina de transformació”

El Govern va celebrar ahir un Consell Executiu per tractar específicament sobre la transversalitat de les polítiques culturals. Durant el Consell es va presentar el document “La cultura, eina de transformació”, que recull la transversalitat de les polítiques culturals que està portant a terme el Govern i inclou noves propostes en aquest àmbit.

Pel que fa a l’àmbit de la llengua catalana, el document inclou el programa Voluntariat per la Llengua com a eina de cultura i cohesió social. En l’apartat d’interculturalitat també destaca l’acolliment lingüístic per a la integració social de les persones immigrades que promou el Consorci per a la Normalització Lingüística i els materials “Aprenem català des de...” que faciliten el primer contacte amb la llengua catalana i que estan disponibles en àrab, francès, urdú, amazic, panjabi o xinès.

Quant a les actuacions que estan en marxa, dins l’ecosistema de la cultura i la llengua, el document fa referència als òrgans de governança de la política lingüística, el Consell Social de la Llengua Catalana, els cursos de català per a l’Administració de justícia i professionals del dret, el Voluntariat per la Llengua en l’àmbit de la justícia, la campanya “En català, també és de llei”, així com el Comitè Terminològic de Dret. Pel que fa als mitjans audiovisuals, es fa referència al programa de TV3 “Katalonski” que compta amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, entre d’altres institucions.

“La cultura, eina de transformació” fa esment del servei de consultes lingüístiques, Optimot, que és el tercer web de la Generalitat amb més sessions i que ha registrat més d’1 milió d’usuaris ens els darrers tres mesos. Amb relació als sistemes de conservació i difusió de la cultura i la llengua, apareixen els projectes Parla.cat, Aula Mestra, Dictats en línia i els itineraris d’aprenentatge en línia.

Aquest document recull les actuacions en marxa que s’estan portant a terme sobre la cultura i la internacionalització en el terreny de la llengua catalana: els lectorats de llengua i estudis catalans a les universitat de l’exterior que promou l’Institut Ramon Llull, així com la difusió de la literatura catalana en fires del llibres.

En l’apartat de la cultura i l’educació, es fa referència als 22 centres de què disposa el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb 146 punts d’atenció arreu del territori i la xifra d’1,7 milions d’alumnes formats. La cultura i la llengua arriba a les aules gràcies, entre d’altres, a l’extensió del programa Voluntari per la Llengua a l’àmbit escolar, el reconeixement de l’experiència docent al professorat del Consorci per a la Normalització Lingüística en processos de selecció d’Ensenyament i en la garantia que els coneixement de català del nou professorat de llengua catalana seran de nivell superior.  

Per al Govern la cultura és transversal i, juntament amb els principis d’igualtat i de sostenibilitat, centra bona part de la seva acció, atès que considera que la cultura afecta totes les altres polítiques. Actualment té en marxa 208 actuacions transversals dels diferents departaments en l’àmbit de la cultura.

En el marc d’aquesta reunió, també s’han aprovat sis acords que el Departament de Cultura ha impulsat conjuntament amb altres departaments del Govern, entre ells l’acord pel qual s’impulsa i es promou l’ús del domini .cat a i la presència del català a internet i en les tecnologies digitals avançades.