• Imprimeix

Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat, eix central del número 70 de la ‘Revista de Llengua i Dret’

14/12/2018 10:12
Revista de Llengua i Dret

El número 70 de la Revista de Llengua i Dret està centrat en la temàtica  “Les llengües en l’era digital. Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat”. Aquests són els primers continguts que la Revista, publicada per l’Escola d’Administració Pública, ofereix sobre la nova línia de treball marcada el passat mes d’abril.

L’objectiu d’obrir aquest nou camp de treball és fomentar l’anàlisi dels reptes que la transformació digital de la societat i de les institucions planteja a les llengües, especialment a les llengües de dimensió demolingüística mitjana, les llengües minoritzades i les llengües sense estat, des d’una perspectiva plurisdiciplinària que abasta les diferents seccions de la Revista (el llenguatge jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística).

La primera acció d’aquesta nova línia va ser la jornada de debat i reflexió “Fabra avui. El català, de llengua moderna a llengua digital”, que va tenir lloc el 19 de setembre de 2018. El número 70 inclou dues de les contribucions presentades a aquesta jornada, d’una banda, l’estudi de dret lingüístic “La política lingüística del segle XXI: Internet i la prominència dels continguts en català en els serveis audiovisuals a demanda (CA-EN)” de Martí Petit. Aquest estudi analitza l’impacte d’Internet en els serveis audiovisuals i destaca les oportunitats de desenvolupar polítiques lingüístiques en aquest àmbit a partir de la normativa recent de la Unió Europea. D’altra banda, inclou l’article “El futur de les llengües en l’era digital: Oportunitats i bretxa lingüística” de Maite Melero, que aporta una visió àmplia sobre els reptes que suposen per a les llengües les tecnologies de la parla, aplicades a entorns relacionats amb la robòtica, el tractament massiu de dades i la intel·ligència artificial, entre d’altres.

Finalment, entre els continguts destaca l’estudi sobre dret lingüístic “L'impacte del dret en l'ús de les tecnologies del llenguatge en les administracions públiques” de Raquel Xalabarder i Agustí Cerrillo relatiu als límits que el dret imposa a la utilització de les tecnologies lingüístiques per part de les administracions públiques.