• Imprimeix

L’oferta de cursos d’aprenentatge de LSC s’amplia al nivell C1

18/12/2017 12:12
llengua de signes catalana

L’oferta de nivells que s’ofereixen per aprendre llengua de signes catalana ha augmentat recentment amb un nou nivell C1, d’acord amb el marc europeu comú de referència (MECR), que ha començat a impartir l’Associació de Premsa de la Comunitat Sorda (Les Cròniques) a Terrassa. Aquest nou curs de LSC de nivell C1, amb una càrrega lectiva de 120 hores, té una durada prevista fins al mes de juny de 2018, i admet encara inscripcions.

El nivell d’acreditació de competència lingüística C1 és un dels més sol·licitat, per a qualsevol idioma, en l’àmbit laboral. La majoria de centres que, fins ara,  ofereixen formació de LSC imparteixen cursos fins al nivell B2.  Per això, la Universitat Pompeu Fabra està treballant també en el disseny d’un curs de LSC de nivell C1, que se sumaria a l’oferta iniciada, i que es preveu per al curs acadèmic 2018-2019.

Per a més informació del curs C1 de LSC disponible a Terrassa, les persones interessades poden entrar en contacte amb l’entitat (l’Associació de Premsa de la Comunitat Sorda (Les Cròniques) al telèfon 669.642.907 o a l’adreça electrònica formacio@lescroniques.com. Aquest curs té el reconeixement d’activitat formativa per part del Departament d’Ensenyament, dins del curs 2017-2018.

El curs té una càrrega lectiva de 120 hores i una durada prevista fins al mes de juny de 2018