• Imprimeix

Nou Glossari audiovisual bàsic en llengua de signes catalana de CERECUSOR

14/09/2018 08:09
Glossari audiovisual bàsic en llengua de signes catalana

El Centre Recreatiu Cultural de Sords (CERECUSOR) ha elaborat la primera terminologia de l'audiovisual en llengua de signes catalana (LSC). D'aquesta acció se n'ha derivat la confecció en format vídeo d’un Glossari audiovisual bàsic en LSC que engloba cent-tres termes. Cada vídeo inclou l’execució dels signes corresponents als diferents termes, que apareixen subtitulats en català i en castellà.

El Glossari ha sorgit arran d'una formació sobre tècniques de filmació i audiovisual amb persones signants organitzada per Cerecusor i per a la qual era necessari disposar de la terminologia de l'àmbit. 

Aquesta terminologia és accessible a YouTube i s’ha incorporat a l'apartat de divulgació i recursos lingüístics de llengua de signes catalana al portal Llengua catalana. Aquest apartat recull diferents materials introductoris a la llengua de signes catalana, un mapa de centres que ofereixen cursos de LSC i també recursos lingüístics, com el Vocabulari bàsic de llengua de signes catalana, desenvolupat per la Direcció General de Política Lingüística. En aquest moment el vocabulari té 543 termes que s’incrementaran fins a 1.500.