• Imprimeix

Nou impuls al foment de l’occità des de la Direcció General de Política Lingüística

20/04/2017 08:04

Entre les noves mesures de foment de l’occità, el 2018 es podran deduir fiscalment donacions que es facin ja aquest any 2017, per activitats de foment de la llengua occitana a Catalunya per part d’entitats, o per donacions que es facin a l’Institut d’Estudis Aranesi. Aquesta possibilitat, impulsada per la DGPL, ha estat recollida finalment en la nova Llei de mesures fiscals per al 2017, aprovada recentment al Parlament de Catalunya.

La regulació de les deduccions fiscals per donacions preveu que les entitats receptores han de ser sense ànim de lucre i figurar inscrites al Cens d’entitats de foment de la llengua de la DGPL. A partir d’ara s’hi poden incorporar les entitats que fomentin la llengua occitana, i també es poden obtenir beneficis fiscals per donacions a l’Institut d’Estudis Aranesi, com a acadèmia aranesa de la llengua occitana a Catalunya. 

L'import de les deduccions és de fins el 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10 % de la quota íntegra del tram autonòmic de l’IRPF.