• Imprimeix

Nou número de la Revista Llengua i Dret

21/12/2016 13:12
Revista de Llengua i Dret

El número 66 de la Revista de Llengua i DretJournal of Language and Law ja està en línia. Inclou tretze estudis, una nota, tres recensions i les cròniques sobre la legislació de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, l’Aragó, el País Basc, Navarra, Astúries, l’Estat espanyol i la Unió Europea, sobre la jurisprudència del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem i sobre l’activitat del Parlament de Catalunya en matèria de llengua durant el primer semestre de 2016.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya edita aquesta revista que té una periodicitat semestral, i que té per objectiu la publicació d’estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística.

Aquest 2016 la Revista de Llengua i Dret ha superat el procés d’admissió per formar part d’Emerging Sources Citation Index (ESCI), una base de dades de Thomson Reuters, editora de Web of Science, que inclou les publicacions científiques més rellevants a nivell internacional. La inclusió a ESCI és un pas més en la visibilització i prestigi de les revistes científiques editades per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

D’altra banda, el blog de la Revista ofereix apunts d’actualitat sobre les temàtiques relacionades amb la sociolingüística, la política lingüística, el dret lingüístic, el llenguatge jurídic, etc.