• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Nou recurs per saber on aprendre llengua de signes catalana

05/01/2018 11:01
Nou recurs per saber on aprendre LSC

La Direcció General de Política Lingüística ha editat un mapa de localització dels llocs on es pot aprendre i practicar la llengua de signes catalana (LSC) a Catalunya. Aquest mapa geolocalitza i informa dels llocs que ofereixen cursos de LSC, així com de les dades de contacte de cada centre.

També informa dels tipus de cursos (presencials o en línia) i dels nivells que s’ofereixen -des del nivell A1 fins al C1 (de 120 hores)- i també de cursos introductoris a la LSC (de 30 hores). En general, es tracta de cursos oberts a la població a partir de 16 anys, i que en la majoria de casos compten amb reconeixement com a formació de personal docent, pel Departament d’Ensenyament, o com a formació contínua, per part del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, o com a formació acadèmica en forma de crèdits d’algunes universitats.

El mapa es troba en l’apartat sobre llengua de signes catalana del web de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.