• Imprimeix

Nous recursos per avaluar i millorar les competències comunicatives en aranès a la universitat

20/02/2018 11:02
Com Comunicar

Les direccions generals de Política Lingüística i d’Universitats de la Generalitat convoquen anualment els ajuts Interlingua amb l’objectiu d’impulsar l’ús, l’aprenentatge i l’oferta de recursos de les llengües en l’àmbit universitari. A més dels projectes que fomenten el  català o d’impuls de terceres llengües, el 2017 la convocatòria d’ajuts es va ampliar a projectes de llengua occitana i llengua de signes catalana.

En l’àmbit de l’occità, es poden consultar a la pàgina web Com Comunicar, de recursos per avaluar i millorar les competències comunicatives a la universitat, alguns dels projectes de foment de l’occità aranès.  Així, en l’apartat adreçat al professorat per avaluar la comunicació oral i escrita es pot accedir als recursos Rubrica: Exposicion orau i Rubrica: Exposicion escrita. En l’apartat de consells per millorar la comunicació oral i escrita especialment pensats per a l’alumnat es poden consultar els documents 50 conselhs practics entà hèr exposicions oraus eficaces i Conselhs pràctics entà redigir era memòria finau de licéncia.

Com Comunicar és un projecte interuniversitari en què han participat els serveis de llengües de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i  la Universitat de Girona. Els quatre recursos per avaluar les competències comunicatives s’ofereixen en català, occità aranès i espanyol, i alguns es poden consultar també en eusquera (els corresponents a la comunicació oral) i en anglès i francès (el corresponent a la rúbrica per avaluar la comunicació oral).

En la convocatòria d’ajuts Interlingua del 2017 es van presentat 262 projectes. Del total dels ajuts, un 53,4% ha estat per a projectes en català, un 2,3% per a l’occità, un 2% per a la llengua de signes catalana i un 42,3% per a l’anglès i altres terceres llengües.