• Imprimeix

Política Lingüística amb les marques que usen normalment el català

12/01/2018 10:01
Emmarcat

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura dona suport a les marques que usen normalment el català d'acord amb el que li encomana l'Estatut i l'ordenament jurídic. Per aquest motiu, Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, s'ha adreçat als responsables de les marques Zara, Starsbucks i Burger King, que en les darrers setmanes han estat objecte de pressió per part d'alguns col·lectius per haver usat el català amb normalitat en la seva activitat comercial i de serveis. Franquesa els ha ofert assessorament legal i acompanyament.

A Catalunya, al 67,9 % dels consumidors voldrien que l'atenció al públic presencial o telefònica de les seves marques i botigues preferides fos també en català. Un percentatge que arriba al 94,3 % entre la població que té com a llengua habitual el català. L'ús de la llengua catalana en les marques més notòries a Catalunya per als consumidors catalans és diferent. Només el 15,5 % de les marques amb més notorietat mostren el web en català (si hi entrem amb un ordinador configurat en català) i tan sols un 30,3 % tenen el català com a opció lingüística. El 80,6 % mostren el web en castellà i el 3,9 %, en anglès. Pel que fa a la disponibilitat, un 95,4 % de les marques ofereix el castellà i un 32,6 % ofereix l'anglès i un 32,2 % ofereixen versions en altres llengües. De les marques amb versió en català del web, el 77 % el tenen completament traduït mentre que un 23 % n'ofereixen una versió parcial.

Quant a l'atenció telefònica, només en un 13 % dels contestadors automàtics dels telèfons d'atenció de les marques líder a Catalunya inicien la conversa en català i només un 17 % el tenen disponible. Si el telèfon és a Catalunya, la disponibilitat arriba al 60,9 %. En l'atenció telefònica personal, la disponibilitat general és del 22,6 %, i arriba al 62,7 % si el telèfon és a Catalunya.

Les dades són fruit de tècniques d'investigació de mercat impulsats per la Direcció General de Política Lingüística per conèixer l'ús del català als webs i telèfons de les 480 marques amb més notorietat a Catalunya, distribuïdes en 38 sectors. El sector dels subministraments de la llar és el que ofereix més bons resultats en l'atenció telefònica i web en català. El segueixen el de transport de viatgers, vins i caves, aigua, llet i derivats, menjars congelats, serveis financers, ous, supermercats i hipermercats i alimentació en general. Són en posició intermèdia menjars preparats i precuinats, embotits i elaboradors càrnics, cerveses, gelats, serveis a Internet, serveis de telefonia, xarxes socials, comerç electrònic, carburants i pa i derivats.  En una situació més baixa en l'ús del català, hi trobem olis i altres greixos i salses, roba, mobles i articles per a la llar, arròs i pasta, assegurances i mútues, entre d'altres. Higiene i cura personal i tabacs són els més mal posicionats.

Per incidir en aquesta situació La Direcció General de Política Lingüística impulsa el programa Emmarca't, que vol acostar el català a les grans marques a partir de les mateixes estratègies de màrqueting que utilitzen i que es basen, fonamentalment, en la proximitat i satisfacció dels públics objectius. Així mateix, dona suport a les empreses que l'usen amb normalitat.

Per a les empreses, el català és uns aposta estratègica: defineix un ampli públic objectiu per al qual el simple ús del català genera interès i proximitat. A més, l'ús del català permet segmentar, genera empatia i mostra un important grau de responsabilitat social per part de qualsevol empresa. Si des d'una perspectiva legal, cal  el català per acomplir determinats preceptes del codi de consum, des d'un punt de vista de màrqueting, el català és una eina fonamental.

En termes de màrqueting,  aquest 67,9 % de consumidors catalans que voldrien l'atenció presencial i telefònica de les seves marques i botigues preferides fos també en català representen 4.075.434 de consumidors potencials que consideren el català com un valor afegit molt rellevant. El grau de coneixement del català se situa en el  94,3% en la població adulta.