• Imprimeix

Política Lingüística commemora el Dia de les persones sordes amb 300 nous termes al Vocabulari bàsic LSC en línia

22/09/2017 11:09

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura commemora demà el Dia internacional de les persones sordes amb la publicació en línia de 300 nous termes del Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana, que amb aquest segon lliurament passa ja de 500 termes publicats.  El projecte complet preveu la publicació de 1.500 termes bàsics de 26 camps temàtics, dels quals els 300 publicats avui corresponen als camps temàtics de l’alimentació, el caràcter i els estats d’ànim, la salut i els transports.

El vocabulari, que combina la cerca lèxica amb vídeos a Youtube i permet l’accés des de dispositius mòbils, s’ha creat amb l’assessorament de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), i hi han col·laborat els experts Rosa M. Boldú, Juan Frigola, Santi Frigola, Juan Valenzuela, Cèsar del Valle i Frank Vidiella. Els models del vocabulari són Mariona Boronat i Arnau Escudero. Es pot consultar als lloc següents:

 

La Direcció General de Política Lingüística també impulsa accions de divulgació i estructurals per promoure la LSC. Per fer-ho, disposa d’una agenda específica per al foment de la llengua de signes catalana. En aquest marc ha impulsat és la col·lecció de làmines divulgatives LSC de la qual se n’han publicat una dedicada a les salutacions i una altra als termes sanitaris. Són més de 1.500 làmines difoses entre entitats, professionals sanitaris i centres educatius als quals s’hi afegirà ben aviat un nou pòster dedicat als termes de segureretat, que es difondrà entre entitats associatives i forces de seguretat i protecció civil de Catalunya. Les làmines es poden obtenir al lloc següent:

 

Una altra de les iniciatives de la Direcció General de Política Lingüística per promoure la llengua de signes catalana és el Premi LSC de la Generalitat de Catalunya., que enguany va ser lliurat el dia 29 de juny. El primi té tres categories i caràcter biennal. En aquesta edició els guardonats van ser Josep M. Segimon i Elena Mateu, per la seva trajectòria, el Casal de Sords de Barcelona, com a entitat, i a la Sèrie-web Peixos, com a iniciativa de difusió de la LSC.

D’altra banda, Política Lingüística ha produït i difós un vídeo divulgatiu que presenta la llengua de signes catalana. Adreçat al conjunt de la ciutadania, explica què és la LSC i la realitat de la comunitat de persones signants de Catalunya.

El vídeo es pot veure al lloc següent:

Des de l’aprovació de la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, la DGPL treballa en accions de tipus estructural en favor de la LSC per garantir-ne l’ús coma llengua normalitzada, que tenen continuïtat cada any. A més de coordinar el Consell Social de la Llengua Catalana, creat l’any 2012, la Direcció General de Política Lingüística també dona suport als projectes següents:

 

  • Corpus de la LSC. Projecte que desenvolupa l’Institut d’Estudis catalans des de 2011. L’elaboració del corpus de la llengua permetrà la codificació de la llengua amb una normativa basada en una gramàtica i diccionaris normatius, com qualsevol llengua normalitzada.

 

  • Cursos introductoris de LSC per a funcionaris. La DGPL va dissenyar el 2013 a partir d’un pla experimental, una formació bàsica en LSC per a funcionaris de la Generalitat. Els cursos van començar el 2014. Aquesta formació es duu a terme a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Aquesta acció va començar el 2014.

 

  • Establiment de nivells de coneixement de LSC. La DGPL ha elaborat un pla de treball per definir els nivells de coneixement de LSC, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües (MECR). Amb això es disposarà d’un instrument per  reconèixer les formacions en LSC que s’imparteixin, amb criteris homologables al de qualsevol llengua. És previst iniciar els treballs aquest mes d’octubre de 2017. 

 

La Llengua de signes catalana (LSC) és objecte de protecció especial i de difusió, d’acord amb l’Estatut (art. 50.6) i el seu ús és regulat per la Llei 17/2010, del 3 de juny, del Parlament de Catalunya. La DGPL té encomanda la missió de difondre la LSC i d’establir les mesures de planificació i de coordinació amb el sector per a la protecció i foment d’aquesta llengua com a sistema lingüístic de les persones sordes signants.

Aquest any 2017, el Dia Internacional de les Persones Sordes es commemora dissabte 23 de setembre a Granollers.  El 1958, la Federació Mundial de Persones Sordes va establir l'últim diumenge del mes de setembre per a aquesta diada, que a Catalunya se sol organitzar el dissabte anterior. Al llarg de la setmana anterior i durant la mateixa jornada, entitats i associacions de persones sordes organitzen activitats divulgatives, part de les quals tenen com a eix principal la llengua de signes catalana o LSC.