• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Política Lingüística ofereix suport  a Zara i Starbucks 

05/01/2018 12:01
Emmarca't

La Direcció General de Política Lingüística s'ha posat a disposició de Zara i Starbucks, empreses que en els darrers dies han estat objecte d'atacs a les xarxes socials per fer un ús normal i ajustat a llei del català, a fi d'oferir-los suport i assessorament sobre els usos lingüístics en l'àmbit socioeconòmic.  

Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, ha afirmat sobre aquesta qüestió "Les marques que han apostat per un ús normal del català en la seva activitat comercial i valoren l'interès d'usar la llengua pròpia de Catalunya tenen tot el suport de l'Administració, que treballa per promoure'n l'ús, d'acord amb el que li encomana l'Estatut i l'ordenament jurídic".  

Per a les empreses, el català és uns aposta estratègica: defineix un ampli públic objectiu per al qual el simple ús del català genera interès i proximitat. A més, l'ús del català permet segmentar, genera empatia i mostra un important grau de responsabilitat social per part de qualsevol empresa. Si des d'una perspectiva legal, cal  el català per acomplir determinats preceptes del codi de consum, des d'un punt de vista de màrqueting, el català és una eina fonamental.  

En termes de màrqueting, a Catalunya, al 67,9 % dels consumidors voldrien que l'atenció al públic presencial i/o telefònica de les seves marques i botigues preferides pogués ser també en català. Un percentatge que arriba al 94,3 % entre la població que té com a llengua habitual el català. Hi ha, doncs, 4.075.434 consumidors potencials que consideren l'atenció al públic en català com un valor afegit molt rellevant. El grau de coneixement del català se situa en el  94,3% en la població adulta. 

La Direcció General de Política Lingüística impulsa el programa Emmarca't, que pretén acostar el català a les grans marques utilitzant les mateixes estratègies de màrqueting que utilitzen i que es basen, fonamentalment, en la proximitat i satisfacció dels seus públics objectius. Així mateix, dona suport a les empreses que l'usen amb normalitat.