• Imprimeix

Publicada l’anàlisi de l’Enquesta d’Usos Lingüístics a les Illes Balears 2014

27/02/2018 09:02
Enquesta d’Usos Lingüístics a les Illes Balears 2014

La Conselleria de Cultura Participació i Esports de les Illes Balears, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han publicat el volum Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.

La publicació analitza les dades de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears, i s’emmarca en la fase final d’explotació de l’enquesta i difusió dels resultats. L’obra s’estructura en onze capítols. En el primer es presenta la metodologia. En el segon es descriu el context demogràfic de les Illes Balears en el moment de fer-se l’enquesta. Els capítols tercer a desè analitzen els resultats de l’enquesta. Finalment, el capítol onzè recull les conclusions de l’anàlisi.

L’enquesta i la publicació són fruit de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears. És la segona edició d’una enquesta que per primer cop es va realitzar el 2003-2004 (ES2004).

Aquesta col·laboració s’emmarca en un programa que el que el Departament de Cultura va iniciar l’any 2013 amb tots els territoris de parla catalana per obtenir un coneixement de la situació del català al conjunt del domini lingüístic.

La publicació analitza les dades de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears, i s’emmarca en la fase final d’explotació de l’enquesta i difusió dels resultats