• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Publicades les versions en occità, castellà i anglès de l'Informe de política lingüística

28/03/2018 20:03
Informe de Política Lingüística

La Direcció General de Política Lingüística ha posat en línia les versions en occità, castellà i anglès de l'Informe de política lingüística 2016. La publicació ofereix una panoràmica sobre la situació lingüística a Catalunya amb dades sobre coneixement i usos del català i de les altres llengües, dades sobre l’acció del Govern i sobre la situació lingüística en diversos sectors socials i d’activitat. També recull indicadors nous sobre usos en entorns comercials i grans marques de productes, i sobre la presència de la llengua en l’àmbit digital i de la comunicació.

Enguany aprofundeix en la distribució territorial de la població immigrada i la manera com aquest factor incideix en el grau de coneixement de català. També presenta l’anàlisi de dades de les enquestes d’usos lingüístics dutes a terme entre el 2013 i el 2015 als set territoris de llengua catalana. 

L’informe conté apartats específics que analitzen la situació de la llengua occitana i de la llengua de signes catalana.