• Imprimeix

Suport en la defensa de la regulació dels usos institucionals de les llengües del Govern Valencià davant la sentència del TSJ

27/07/2018 08:07

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha declarat la nul·litat parcial del Decret 6/2017 de la Generalitat Valenciana que regula l'ús del castellà i del valencià en l'Administració pública autonòmica. En concret, deixa sense efecte un total d'11 articles, entre d’altres, els que estableixen un ús destacat per al valencià sobre el castellà en les notificacions, la retolació d'edificis i la comunicació entre els empleats públics i amb els ciutadans.

No obstant això, la sentència manté l'article 4 que estableix que "El valencià és la llengua pròpia de l’Administració de la Generalitat i, com a tal, en serà la llengua destacada d’ús normal i general, sense que es puga entendre d’aquesta declaració cap limitació respecte de l’altra llengua oficial."

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha fet pública la intenció de recórrer contra aquesta sentència.

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya considera greu la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i expressa el suport al Govern Valencià en les mesures de foment de la llengua que ha adoptat. La sentència afecta, a més, de manera directa, la Generalitat de Catalunya en la mesura que comportaria que les comunicacions entre els governs valencià, balear i català no es poguessin fer en la llengua que els és pròpia i que comparteixen.