• Imprimeix

Una nova línia de subvencions de Política Lingüística impulsa la llengua de signes catalana

10/05/2018 08:05
LSC
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura disposa aquest 2018 una nova línia de subvencions específica per a projectes de foment i difusió de la llengua de signes catalana (LSC). Anteriorment, el suport a projectes de LSC s’emmarcava dins els ajuts de llengua catalana. La singularitat i característiques visogestuals de la llengua de signes catalana han portat a la creació d’aquesta línia específica per a atendre les especifictats a l’entorn de la LSC, de manera que és el primer cop que una llengua de signes compta amb una línia de subvencions al nostre país.
 
La dotació inicial és de 40.000 €, i s’adreça a entitats privades sense finalitat de lucre, persones físiques i universitats que tinguin seu o estiguin domiciliades a Catalunya, i empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya.
 
El període per presentar les sol·licituds es va iniciar ahir 8 de maig i acabarà el dia 23 de maig.
 
La nova convocatòria se suma a altres actuacions de la Direcció General de Política Lingüística en l’àmbit del foment de la llengua de signes catalana com l’elaboració de recursos i material divulgatiu, entre el qual destaca el vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana, enc urs d’edició, que actualment ofereix 543 termes i s’incrementarà fins a 1.500 i la col·lecció de làmines de LSC, que recullen termes dels àmbits de les salutacions, la salut i la seguretat.  o les accions de foment de la LSC també en l’àmbit universitari per mitjà dels ajuts Interlingua, que es va iniciar el 2017.