• Imprimeix

Sobre l'ús del català a la Generalitat de Catalunya

21/11/2017 18:11

En els darrers dies, alguns mitjans s'han fet ressò de notícies sobre hipotètics canvis en el funcionament lingüístic de la Generalitat.

L'aplicació de l'article 155 ha comportat la demanda d'informació per part del Govern de l'Estat espanyol a les conselleries, generalment en castellà. D'acord amb la legislació vigent des dels anys 80, els documents destinats a administracions públiques de fora de Catalunya es redacten en castellà o, si s’escau, en una altra llengua oficial de l’Administració receptora. Generalment, i és aconsellable, s’hi inclou també la versió catalana.

No obstant aquesta circumstància, el català és la llengua que s'empra normalment a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tant en les comunicacions internes com en la relació amb les persones físiques i jurídiques residents en l'àmbit lingüístic del català. Els ciutadans tenen dret a rebre les comunicacions i notificacions en castellà si ho demanen. Aquest ordenament lingüístic és plenament vigent.

La Direcció General de Política Lingüística vetlla per l'aplicació de la política lingüística del Govern. Tots els òrgans administratius i empleats públics que vulguin aclarir dubtes o resoldre les qüestions que es puguin plantejar s'hi poden adreçar.

Recordem que la legislació lingüística s'empara principalment en:

- L'Estatut d’autonomia de Catalunya

- La Llei de política lingüística

- El Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya