• Imprimeix

Centre de Terminologia TERMCAT

El Centre de Terminologia TERMCAT és un consorci, amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Té com a finalitat la coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana, de promoure i dur a terme l'elaboració de recursos terminològics i garantir-ne la disponibilitat, i de promoure el desenvolupament de productes d'enginyeria lingüística en què la terminologia té una especial incidència. Per tal d'acomplir aquesta finalitat, s'ocupa de:

  • Planificar i coordinar la recerca terminològica en llengua catalana.
  • Elaborar els recursos terminològics necessaris per facilitar l'ús del català en els àmbits socioeconòmic, tècnic i científic.
  • Establir criteris metodològics per a l'elaboració de recursos terminològics.
  • Organitzar la revisió de termes catalans i la normalització dels neologismes que ho requereixin, d'acord amb la normativa lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans.
  • Mantenir i actualitzar un banc de dades terminològiques en català amb equivalències en altres llengües, i un fons documental d'interès terminològic. 
  • Donar suport terminològic a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i coordinar les activitats terminològiques dels departaments i els organismes i empreses que en depenen.
  • Posar la informació i els recursos d'interès terminològic a disposició de la societat.
  • Impulsar i coordinar el desenvolupament dels productes d'enginyeria lingüística aplicats a la llengua catalana que requereixin recursos terminològics, participar en la seva elaboració i fer-ne una difusió adequada.
  • Establir i canalitzar relacions de cooperació en l'àmbit nacional i internacional amb les organitzacions que es dediquen a la terminologia i a activitats relacionades, en llengua catalana o en qualsevol altra llengua d'interès.


Adreça i contacte

C. Mallorca, 272, 1r
08037 Barcelona
Tel. 93 452 61 61
Fax 93 451 64 37
Adreça electrònica: informacio@termcat.cat
Web: termcat.cat

 

Data d'actualització:  29.08.2017