• Imprimeix

Grup d'experts en drets lingüístics i sociolingüística

El 2013 la Direcció General de Política Lingüística va constituir un grup d’experts per valorar les bases del nou marc del règim lingüístic de la Catalunya del futur, i per a la plena oficialitat del català a Europa. En les successives reunions les persones assistents han debatut les propostes sobre l’estatut que haurien de tenir les llengües a Catalunya, en el marc del procés de transició nacional iniciat pel Govern de la Generalitat. Així mateix, com a fruit d’aquests debats, la Direcció General de Política Lingüística va encarregar els treballs següents, que actualment es troben publicats a la sèrie Legislació Lingüística de la col·lecció “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística”.

Albert Bastardas

Catedràtic del Departament de Lingüística General de la UB


Catedràtic del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona, imparteix classes de política i ecologia lingüístiques i de sociolingüística. El seu àmbit de recerca inclou un ampli ventall d’especialitats dins la sociolingüística, com ara l’ecologia lingüística, la sostenibilitat lingüística, la relació entre llengua i globalització, llengua i identitat, diversitat lingüística i altres. Forma part de la comissió d’experts de l’Observatori de la Llengua Catalana. És membre del Consell de direcció del CUSC (Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació) de la Universitat de Barcelona.

Albert Branchadell

Professor a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB

Doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, actualment és professor de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la UAB. És membre de la Societat Catalana de Sociolingüística i forma part de la comissió d’experts de l’Observatori de la Llengua Catalana.

Lluís Jou

Notari i exdirector general de Política Lingüística

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, ha estat director general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya de 1996 a 2003, època en què es va redactar la Llei de política lingüística 1/1998, de 7 de gener. És notari de Barcelona, professor associat de la Universitat de Barcelona, membre de l’Acadèmia de jurisprudència i legislació de Catalunya, de l’Observatori de Dret Privat i d’altres entitats de caire jurídic. Va ser secretari de l’àrea de Dret del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Forma part del consell i direcció de la Revista Llengua i Dret. Ha impartit docència a diferents universitats. És coeditor de Doble oficialitat i llengua pròpia: dues llengües i un territori. Textos de Josep M. Puig Salellas. Barcelona: Marcial Pons, 2009.

Antoni Milian

Catedràtic de Dret administratiu de la UAB

Doctor en Dret, és actualment catedràtic de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en dret lingüístic, té una extensa obra publicada, tant de forma individual com en col·laboració amb altres experts, així com en revistes especialitzades, catalanes i d’arreu. Ha estat convidat per nombroses universitats i ha participat en diversos col·loquis internacionals sobre la seva matèria d’especialitat. En  els darrers anys ha aprofundit especialment  en temes relacionats amb el règim lingüístic de les institucions de la Unió Europea i la seva incidència en les legislacions dels països i estats europeus.  Des de 2002 és director de la revista Llengua i Dret. Forma part de la comissió d’experts de l’Observatori de la Llengua Catalana.

Isidor Marí

President de la Secció Filològica de l’IEC

Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona, començà la seva carrera acadèmica a la Universitat de les Illes Balears, on intervingué en la incorporació de la llengua catalana al sistema educatiu balear. Ha estat cap del Servei d'Assessorament Lingüístic (1980-1988) i subdirector general de Política Lingüística (1989-1996) i director del TERMCAT (1988-1997). Del 1996 al 2009 va dirigir els estudis d'humanitats i filologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i va ser director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC. És director de l'Oficina d'Assessorament Lingüístic de l'IEC des del 2007. Forma part de la comissió d’experts de l’Observatori de la Llengua Catalana. És membre del Consell consultiu de l’associació Plataforma per la Llengua.

Eva Pons

Professora de dret constitucional de la UB

Professora titular de Dret constitucional i ciència política de la Universitat de Barcelona. Especialista en dret lingüístic, ha publicat, tant de forma individual com en obres col·lectives sobre temes relacionats amb els drets lingüístics com a drets humans, la situació de la llengua catalana a Europa i sobre dret lingüístic aplicat a Catalunya. Forma part de la comissió d’experts de l’Observatori de la Llengua Catalana. És membre del Consell de direcció del CUSC (Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació) de la UB.

Joan Pujolar

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, on és responsable d’assignatures de sociolingüística, lingüística aplicada i anàlisi del discurs. President de la Societat Catalana de Sociolingüística

Llicenciat en Filologia catalana i en Filologia anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona; màster en estudis lingüístics i doctor per la Universitat de Lancaster (Regne Unit). Actualment dirigeix el grup de recerca sobre ‘Llengua, cultura i identitat en l’era global’. La seva investigació es focalitza en els usos lingüístics i la seva significació en els processos de construcció d’identitats i les seves implicacions per a l’accés a recursos simbòlics i econòmics. Ha fet estudis de català entre els joves, entre els immigrants i en el món econòmic, així com sobre temes de multilingüisme i gènere.

Miquel Strubell

Professor dels Estudis d'Art i Humanitats de la UOC

Llicenciat en Psicologia i Fisiologia per la Universitat d’Òxford i en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, és màster en Psicologia de l’Educació per l’Institut d’Educació de la Universitat de Londres. Ha estat cap del Servei de Normalització Lingüística i director de l’Institut de Sociolingüística Catalana de la Generalitat de Catalunya. La seva recerca es centra en aspectes socials del llenguatge, les minories lingüístiques a Europa, la política lingüística de la Unió Europea, l’ensenyament de llengües estrangeres a Europa i altres. Ha actuat com a assessor del Consell d’Europa i de l’Alt Comissionat per a les Minories Nacionals de l’OSCE, a diversos països de l’Europa de l’Est. Ha publicat llibres i articles a revistes catalanes i internacionals i participa a actes de congressos i a miscel·lànies de conferències. Forma part de la comissió d’experts de l’Observatori de la Llengua Catalana i és membre del Consell consultiu de l’associació Plataforma per la Llengua.

Francesc Xavier Vila i Moreno

Sociolingüista i professor de la UB

Doctor en Lingüística per la Vrije Universiteit Brussel i professor titular de Llengua Catalana i Sociolingüística a la Universitat de Barcelona. Els seus camps de recerca van des de la sociolingüística fins a la implantació terminològica, l’ensenyament, el bilingüisme, la política lingüística i altres temes afins. Director de la Xarxa CRUSCAT de l'Institut d'Estudis Catalans entre 2004 i 2009 i actualment director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Membre de la Societat Catalana de Sociolingüística, forma part de la comissió d’experts de l’Observatori de la Llengua Catalana. Assessor extern del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Francesc Vallverdú (†)

Sociolingüista, crític literari i traductor

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, conegut per la seva activitat polifacètica de sociolingüista, poeta, crític literari i traductor. Ha estat cap de redacció i editor d’Edicions 62 (1965-2003), assessor lingüístic de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (1985-2006) i de l’Enciclopèdia Gran Larousse català (1987-1993) i director de l’Enciclopèdia de la llengua catalana (1999-2002). Ha estat un dels fundadors del Grup Català de Sociolingüística (actual SOCS) i director de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana. Membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Associació Internacional d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), el Consell Social de la Llengua Catalana, i altres. La seva obra sociolingüística és extensa, amb obres ja clàssiques, com Dues llengües, dues funcions. Va formar part del Grup d'experts en drets lingüístics i sociolingüística fins a la seva mort, el 12 de juny de 2014.

Departament de Cultura

  • Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística
  • Marta Xirinachs
  • Anton Ferret
  • Joan Ramon Soler
  • Joan Solé

Reunions


29.4.2013
En la reunió, presidida pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell, els experts van exposar la seva opinió sobre l’estatus que haurien de tenir les llengües a Catalunya, i acte seguit es van debatre els factors que caldria tenir en compte a l’hora de definir el règim jurídic de les llengües en un futur amb sobirania pròpia, l’estatus que hauria de tenir el castellà, i les propostes per avançar en un escenari com l’actual.28.10.2013
Presidida per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, en la reunió es va continuar el debat i es va fer una primera anàlisi de les conseqüències jurídiques de cada model.

Reunió experts abril 2013
Reunió experts octubre 2013
Data d'actualització:  25.07.2016