• Imprimeix

Nomenclàtor oficial

 

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

Edició: 2a. 
Data d’edició: 01/09/2009
ISBN/ISSN: 978-84-393-8146-4

Aquesta obra recull i dóna oficialitat a més de 52.000 noms de lloc i vol ser una obra de referència per a l'edició de cartografia, retolació, guies de viatge i altres productes informatius. És el resultat de l'encàrrec que el Parlament de Catalunya va fer el maig de 1998 al Govern de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Resolució 563/V. La comissió que es va crear per dur a terme el projecte va esdevenir la Comissió de Toponímia de Catalunya arran del Decret 59/2001, de 23 de gener. 

La primera edició del Nomenclàtor és de l'any 2003, amb 39.661 topònims, i la segona edició, del 2009, millora i amplia l'anterior amb 13.039 nous noms de lloc. La segona edició inclou, a més, la transcripció fonètica i l'enregistrament fònic del nom dels nuclis de població, la qual cosa suposa una ajuda important per a l'ús social i públic de la toponímia catalana ja que permet un coneixement i una utilització més correcta i adequada del nom real, oral, dels nostres pobles, viles i ciutats. 

L'article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística preveu que la determinació de la denominació dels municipis i de les comarques es regeixi per la legislació de règim local. Així, correspon als ajuntaments la denominació del nom de les vies urbanes i dels nuclis de població de tota mena, i correspon al Govern de la Generalitat la determinació dels altres topònims de Catalunya. Aquestes denominacions són les legals a tots els efectes i la retolació s'hi ha d'acordar. 

Més informació

Data d'actualització:  19.06.2015