• Imprimeix

Activitats

Activitats al Centre de Documentació


El Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística organitza, individualment o en col·laboració amb altres entitats, activitats formatives o de difusió.

Destaquem

Matinals de Llengua Formulari de petició d'organització d'activitats

Formació d’usuaris, visites guiades, tallers i altres 

Formació d’usuaris

Informació sobre el fons documental del Centre, la metodologia de la recerca documental, els sistemes d'interrogació i serveis a disposició de les persones usuàries.

Visites guiades

Visites dissenyades a mida per a grups d'estudiants o recercadors.

Xerrades informatives

Xerrades sobre política i planificació lingüística a Catalunya adreçades a tècnics en aquestes matèries, catalans o internacionals.

Organització de tallers

Tallers sobre productes i serveis de la Direcció General de Política Lingüística, adreçades a tècnics especialistes.

Organització de jornades sobre matèries concretes

Organització de jornades sobre matèries concretes en col·laboració amb organismes relacionats amb la Direcció General de Política Lingüística. 
Poden demanar aquest servei les persones responsables d'àrees concretes d'organismes o entitats relacionats amb la llengua o temes afins.  

Matinals de Llengua

Sessions tècniques de caràcter monogràfic organitzades per la Direcció General de Política Lingüística adreçades principalment a professionals de la llengua: tècnics del Consorci per a la Normalització Lingüística, planificadors i dinamitzadors lingüístics de l’Administració i de serveis lingüístics d’universitats i organitzacions diverses, activistes d’entitats de llengua, etc.

Informació relacionada

Data d'actualització:  30.05.2016