• Imprimeix

Activitats

Activitats al Centre de Documentació


El Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística organitza, individualment o en col·laboració amb altres entitats, activitats formatives o de difusió.

Destaquem

Matinals de Llengua Formulari de petició d'organització d'activitats

Formació d’usuaris, visites guiades, tallers i altres 

Informació sobre el fons documental del Centre, la metodologia de la recerca documental, els sistemes d'interrogació i serveis a disposició de les persones usuàries.

Visites dissenyades a mida per a grups d'estudiants o recercadors.

Xerrades sobre política i planificació lingüística a Catalunya adreçades a tècnics en aquestes matèries, catalans o internacionals.

Tallers sobre productes i serveis de la Direcció General de Política Lingüística, adreçades a tècnics especialistes.

Organització de jornades sobre matèries concretes en col·laboració amb organismes relacionats amb la Direcció General de Política Lingüística. 
Poden demanar aquest servei les persones responsables d'àrees concretes d'organismes o entitats relacionats amb la llengua o temes afins.  

Sessions tècniques de caràcter monogràfic organitzades per la Direcció General de Política Lingüística adreçades principalment a professionals de la llengua: tècnics del Consorci per a la Normalització Lingüística, planificadors i dinamitzadors lingüístics de l’Administració i de serveis lingüístics d’universitats i organitzacions diverses, activistes d’entitats de llengua, etc.

Informació relacionada

Data d'actualització:  30.05.2016