• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Publicacions de la DGPL

La Direcció General de Política Lingüística edita diferents col·leccions de materials relacionats amb la llengua: informació d’actualitat i suport als professionals de la llengua, criteris lingüístics, materials per al suport de l’aprenentatge de llengües i l’acolliment lingüístic, etc.