• Imprimeix

Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a l’explotació posterior a l’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries

Objecte

Promoure el doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges que es distribueixen en suports d'explotació posteriors a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica (DVD, Blu-ray, plataformes de vídeo a la carta, televisió, etc.), així com la subtitulació en català de sèries.

S'entén per sèrie l'obra audiovisual de ficció seriada amb una durada global mínima de 90 minuts.

En queden exclosos el doblatge i la subtitulació al català de llargmetratges per a la seva estrena en sales d'exhibició cinematogràfica i el doblatge de sèries. 

Destinataris
Empreses de distribució cinematogràfica i empreses de doblatge o de subtitulació.

 

Termini de presentació de sol·licituds. Del 17 d'abril al 31 d'octubre de 2018.

Sol·licitud de subvenció. Només telemàticament, a través de l'enllaç:

Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a l’explotació posterior a l’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries

Informació i consultes

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47

Consulta de les resolucions de les subvencions
Tauler d'anuncis. Departament de Cultura

Consultes relacionades amb el contingut dels projectes
Direcció General de Política Lingüística. Servei de Foment de l’Ús del Català
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfons 93 567 10 33  i  93 567 11 13 

Data d'actualització:  16.04.2018