Objecte

Promoure iniciatives destinades a augmentar les estrenes de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana a les sales d'exhibició cinematogràfica amb un mínim de sales: 

  • Doblatge: mínim 6/25 sales, segons el nombre total de sales d’estrena a Catalunya. 
  • Subtitulació: mínim 3 sales d’estrena.

 

Destinataris
Empreses de distribució cinematogràfica.

 

Termini de presentació de sol·licituds. Del 17 d'abril al 31 d'octubre de 2018.

Calendari de les actuacions. Els llargmetratges per als quals se sol·licitin les subvencions s’han d'estrenar abans de l'1 de febrer de l'any posterior al de la concessió de la subvenció, tenint present que les despeses subvencionades s'han de fer durant l'any natural de concessió o durant l'any anterior.

Sol·licitud de subvenció. Només telemàticament, a través de l'enllaç:

Subvencions per a la subtitulació i el doblatge en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica

 

 

Informació i consultes

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47

Consulta de les resolucions de les subvencions
Tauler d'anuncis. Departament de Cultura

Consultes relacionades amb el contingut dels projectes
Direcció General de Política Lingüística. Servei de Foment de l’Ús del Català
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfons 93 567 10 33  i  93 567 11 13 

Data d'actualització:  16.04.2018