Objecte

Promoure actuacions específiques per fomentar la llengua catalana a Catalunya.

Aquesta línia de subvencions promou les actuacions següents:

a) Actuacions que facilitin la presència i l'ús de la llengua catalana, preferentment en els àmbits laboral, empresarial, de la joventut i del lleure.

En queden exclosos els projectes que tenen com a objecte:

  1. L'edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format.
  2. L'edició de repertoris musicals i literaris.
  3. L'organització d'espectacles musicals i teatrals, i activitats culturals similars.
  4. L'organització de cursos de català.

b) Actuacions que contribueixin a fer conèixer l'obra o la figura de Pompeu Fabra, en el 150è aniversari del seu naixement. Aquest tipus d'actuacions només són objecte d'aquesta línia de subvencions en la convocatòria de l'any 2018.  

En queden exclosos els projectes que tenen com a objecte l'organització de cursos de català.


Termini de presentació de sol·licituds: del 17 d'abril al 2 de maig de 2018.

Sol·licitud de subvenció. Només telemàticament, a través de l'enllaç:

Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús de la llengua catalana a Catalunya

 

Informació

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural/  
Les resolucions de les subvencions es poden consultar a:
Tauler d'anuncis. Departament de Cultura


Consultes relacionades amb el contingut dels projectes:


Direcció General de Política Lingüística
Servei de Foment de l’Ús del Català
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8.
08001 Barcelona
Telèfon 93 567 10 52 

Data d'actualització:  16.04.2018