• Imprimeix

Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús de la llengua catalana a Catalunya

Objecte

Promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en els àmbits següents:

a) Que afavoreixin actituds positives en relació amb la llengua catalana.
b) Que facilitin l’ús oral del català.

Pel que fa als àmbits de les actuacions s’han de tenir en compte, de manera preferent:

a) Les actuacions en l’àmbit laboral i empresarial.
b) Les actuacions en l’àmbit de la joventut i del lleure.

En queden excloses les iniciatives que tinguin com a objecte: l’edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format; l’edició de repertoris de música i de poesia; l’organització d’espectacles musicals i teatrals, i activitats culturals similars, i l’organització de cursos de català.


Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 22 de maig de 2017.

Sol·licitud de subvenció. Només telemàticament, a través de l'enllaç:

Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús de la llengua catalana a Catalunya

 

Informació

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural/  
Les resolucions de les subvencions es poden consultar a:
Tauler d'anuncis. Departament de Cultura


Consultes relacionades amb el contingut dels projectes:


Direcció General de Política Lingüística
Servei de Foment de l’Ús del Català
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8.
08001 Barcelona
Telèfon 93 567 10 52 

Data d'actualització:  08.05.2017