• Imprimeix

Comissió per la Llengua de les Comarques Gironines

Comissió per la Llengua de les Comarques Gironines

La Comissió per la Llengua de les Comarques Gironines, formada pels organismes que treballen en l'extensió del coneixement i l'ús del català a la nostra demarcació, es va constituir l’any 1995 amb l’objectiu d’afavorir la intervenció conjunta i complementària dels seus membres en els diferents sectors de la societat de les comarques gironines, per a una major efectivitat i rendibilitat dels recursos.

Com funcionem? 

En el marc de la Comissió s’han format i actuen tres grups de treball: el Grup d’Immigració, el Grup d’Empresa i el Grup de Justícia. En formen part els membres de la Comissió implicats en cada sector juntament amb representants d'entitats externes a la Comissió que intervenen en aquests àmbits.

Grup d’Immigració

Va ser el primer grup de treball que es va crear, l'any 1997, i vetlla pel foment del coneixement i l’ús del català entre persones nouvingudes en una demarcació com la nostra, amb un índex d'immigració especialment elevat. En formen part: 

- Càritas Diocesana de Girona
- Centre de Normalització Lingüística de Girona (Consorci per a la Normalització Lingüística)
- Delegació del Gironès d’Òmnium Cultural
- Direcció General de Política Lingüística (Serveis Territorials de Cultura)
- Equip de Llengua i Cohesió Social (Serveis Territorials d’Ensenyament)
- Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona
- Formació d'Adults (Serveis Territorials d’Ensenyament)
- Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (ST de Treball, Afers Social i Famílies)
- Servei Lingüístic de Comissions Obreres
- Servei Lingüístic de la UGT
- Plataforma per la Llengua

Membre extern:
- Ajuntament de Girona

Grup d'Empresa

Es va crear l'any 2010 amb l'objectiu de difondre la presència i l’ús del català al món empresarial. En formen part:

- Centre de Normalització Lingüística de Girona (Consorci per a la Normalització Lingüística)
- Direcció General de Política Lingüística (Serveis Territorials de Cultura)
- Servei Lingüístic de Comissions Obreres
- Servei Lingüístic de la UGT
- Plataforma per la Llengua

Membres externs:
- Agència Catalana del Consum (Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement)
- Ajuntament de Girona
- Cambra de Comerç de Girona
- Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
- PIMEC Girona
- Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement
- SOC (Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies)

Grup de Justícia

Es va crear l'any 2015, com a continuació de plataformes de coordinació existents des de 1996 en aquest àmbit, i treballa per normalitzar l’ús del català a l’Administració de Justícia, entre els professionals del dret i a l’ensenyament universitari. En formen part:

- Centre de Normalització Lingüística de Girona (Consorci per a la Normalització Lingüística)
- Direcció General de Política Lingüística (Serveis Territorials de Cultura)
- Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona
- Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial (Serveis Territorials de Justícia)

Membres externs:
- Col·legi d'Advocats de Figueres
- Col·legi d'Advocats de Girona
- Col·legi de Procuradors de Girona
- Col·legi Notarial de Catalunya
- Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils
- Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona
- Facultat de Dret de la Universitat de Girona
- Judicatura
- Lletrats de l'Administració de Justícia
- UNED Girona

 

Data d'actualització:  15.03.2017