• Imprimeix

Comissió per la Llengua de les Comarques Gironines

Comissió per la Llengua de les Comarques Gironines

La Comissió per la Llengua de les Comarques Gironines, formada pels organismes que treballen en l'extensió del coneixement i l'ús del català a la nostra demarcació, es va constituir l’any 1995.

Quins són els objectius?

Els objectius de la Comissió són afavorir la intervenció conjunta i complementària dels seus membres en els diferents sectors de la societat de les comarques gironines, per a una major efectivitat i rendibilitat dels recursos i, en definitiva, un millor servei, i també reforçar entre la ciutadania la difusió de l'existència de tots els organismes que en formen part i la informació dels serveis concrets que ofereixen.

Com funciona? 

 En el marc de la Comissió s’han format i actuen tres grups de treball: el Grup d’Immigració, el Grup d’Empresa i el Grup de Justícia. En formen part els membres de la Comissió implicats en cada sector juntament amb representants d'entitats externes a la Comissió que intervenen en aquests àmbits.

 

Grup d’Immigració

Va ser el primer grup de treball que es va crear, l'any 1997, i vetlla pel foment del coneixement i l’ús del català entre persones nouvingudes en una demarcació com la nostra, amb un índex d'immigració especialment elevat. En formen part: 

- Departament de Cultura - Direcció General de Política Lingüística
- Consorci per a la Normalització Lingüística - Centre de Normalització Lingüística de Girona
Departament d'Ensenyament - Equip de Llengua i Cohesió Social
- Departament d'Ensenyament - Formació d'Adults
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
- Càritas Diocesana de Girona
- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) - Servei Lingüístic
- Òmnium Cultural - Delegació del Gironès
- Plataforma per la Llengua
- Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) - Servei Lingüístic
- Universitat de Girona - Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach

Membre col·laborador:
- Ajuntament de Girona


Dins del Grup d'Immigració
, el setembre de 2018 es va crear un subgrup de treball, la Taula Alfa, dedicat específicament a la detecció i atenció de les necessitats de la població amb mancances en alfabetització. En formen part els membres del Grup d'Immigració implicats juntament amb representants d'entitats gironines que treballen en aquest camp:

     - Departament de Cultura - Direcció General de Política Lingüística
     - Consorci per a la Normalització Lingüística - Centre de Normalització Lingüística de Girona 
     - Departament d'Ensenyament - Formació d'Adults 
     - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
     - Càritas Diocesana de Girona

    Membres col·laboradors:
     - ACEFIR, Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca
     - Àkan, associació de suport i acollida d'immigrants
     - Creu Roja Girona
     - Fundació SER.GI
     - Vincle, associació per la recerca i l'acció social

 

Grup d'Empresa

Es va crear l'any 2010 amb l'objectiu de difondre la presència i l’ús del català al món empresarial. En formen part:

- Departament de Cultura - Direcció General de Política Lingüística
- Consorci per a la Normalització Lingüística - Centre de Normalització Lingüística de Girona
- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) - Servei Lingüístic
- Plataforma per la Llengua
- Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) - Servei Lingüístic

Membres col·laboradors:
- Departament d’Empresa i Coneixement - Serveis Territorials
- Departament d'Empresa i Coneixement - Agència Catalana del Consum
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Ajuntament de Girona
- Cambra de Comerç de Girona
- Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
- PIMEC Girona

 

Grup de Justícia

Es va crear l'any 2015, com a continuació de plataformes de coordinació existents des de 1996 en aquest àmbit, i treballa per normalitzar l’ús del català a l’Administració de Justícia, entre els professionals del dret i a l’ensenyament universitari. En formen part:

- Departament de Cultura - Direcció General de Política Lingüística
- Consorci per a la Normalització Lingüística - Centre de Normalització Lingüística de Girona
- Departament de Justícia - Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial
- Universitat de Girona - Servei de Llengües Modernes

Membres col·laboradors:
- Col·legi d'Advocats de Figueres
- Col·legi d'Advocats de Girona
- Col·legi de Procuradors de Girona
- Col·legi de Notaris de Catalunya
- Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona - Delegació de Girona
- Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils
- Judicatura
- Lletrats de l'Administració de Justícia
- Universitat de Girona - Facultat de Dret
- Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) - Girona

 

Data d'actualització:  11.12.2018