• Imprimeix

Llengua i societat civil

El compromís de la societat civil catalana amb la llengua té una important dimensió social i una llarga trajectòria. 

Cens d'entitats de foment de la llengua catalana

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana agrupa fundacions i associacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació. S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

Casals catalans

Els casals catalans formen part de les comunitats catalanes de l’exterior. Les comunitats catalanes de l'exterior són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya reconeix per mitjà d'un acord del Govern, amb sol·licitud prèvia de l'entitat. Compleixen un paper fonamental a l'hora de projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana arreu. També contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, exerceixen de difusors civils de Catalunya. La connexió amb Catalunya es fa per mitja del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Data d'actualització:  17.01.2017
Homilies

    Ateneu Barcelonès