• Imprimeix

Llengua de signes catalana

L’Estatut d’autonomia estableix la garantia de l'ús de la llengua de signes catalana com a principi rector de les polítiques (article 50.6). És en aquest marc  que es va aprovar la Llei  17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, Llei que regula, entre altres aspectes, el dret d’ús, l’aprenentatge, la docència, la recerca i la interpretació. Estableix també quina és l’autoritat normativa i la creació d'un òrgan estable de participació social en les polítiques lingüístiques relacionades amb aquesta llengua.

El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana és l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desplegada o impulsada pel Govern de la Generalitat en relació amb la llengua de signes. Té les funcions següents:

─ Estudiar i analitzar, a instàncies del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana, tenint present el principi d'un ús no sexista de la llengua de signes.

─ Assessorar el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos en la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

─ Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana impulsades per l'Administració de la Generalitat.

Guardó institucional del Govern de Catalunya en reconeixement de persones, entitats i iniciatives que contribueixen al foment, la difusió i el prestigi de la llengua de signes catalana. El I Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana va ser lliurat el 3 de juny de 2015. 

Data d'actualització:  16.01.2017