• Imprimeix

Consell Social de la Llengua de Signes Catalana

El conseller Mascarell presideix la reunió de constitució del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana (21 de febrer de 2013)

El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana és l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desplegada o impulsada pel Govern de la Generalitat en relació amb la llengua de signes. Té les funcions següents:

─ Estudiar i analitzar, a instàncies del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana, tenint present el principi d'un ús no sexista de la llengua de signes.

─ Assessorar el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos en la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

─ Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana impulsades per l'Administració de la Generalitat.

Data d'actualització:  16.01.2017