• Imprimeix

Divulgació i recursos

Divulgació i aprenentatge

Documents en LSC

  • Documents històrics

    Documents fílmics signats en LSC, de caire creatiu o amb valor documental i cultural, d’interès per a la llengua de signes catalana i la comunitat signant.

Data d'actualització:  27.11.2018


Enllaços d'interès

  • Portal Llengua de Signes Catalana - IEC

    Portal de l’Institut d’Estudis Catalans on es recullen els recursos lingüístics disponibles en l’estudi de la llengua de signes catalana

  • FESOCA

    Portal de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, entitat que agrupa les diverses associacions de persones sordes de Catalunya